AKP’nin 18 yıllık gerici eğitim-öğretim süreçlerinde sanata ve bilimselliğe hiç önem verilmezken gençlerin %25’inin kültür ve sanata ve %21,3’ünün de bilime zaman ayırmayı çok önemli bulmalarıysa gelecek umudunu yeşertiyor. Gençlerin % 62,5’inin imkan olsa yurtdışına yerleşip orada yaşamak istemesiyse umutları söndürüyor.

Eğitim olmadan asla (III)!

Bu kez koronavirüs yanında, Sosyal Demokrasi Vakfı’nın üç gün önce açıkladığı ‘Türkiye’nin gençlik araştırması raporu’ da, eğitimin önemini göstermiş bulunuyor.

Bu araştırma çok sınırlı bir örneklem üzerinden gerçekleştirilmiş olsa da, üzerinde düşünülmesi gereken bulguları içeriyor.  Katılımcıların, %61,7’si öğrenci olduğunu, %10,7’si iş aradığını ve %7,3’ü de iş aramaktan vaz geçtiğini belirtince, araştırmaya göre “%69,2’sinin ekonomik anlamda bağımsızlığını kazanmamış olması” anlaşılabilir bir durum oluyor. Ancak ekonomik bağımlılığın “HDP’ye oy veren gençler arasında % 81,8 ile en yüksek ve MHP’ye oy veren gençler arasında % 57,1 ile en düşük olması” düşündürücü oluyor. Bu sonuç, “MHP’li gençlerin iş bulması daha mı kolay, bağımlılık anlayışı konusunda MHP’liler HDP’lilerden farklı mı düşünüyor?” sorularını akla getiriyor.  

Gençlerin %68,3’ü, düşüncelerini özgürce ifade edebilmeyi çok önemli olarak görüyor.  Gençlerin ancak %52’si, başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edebilmesini de çok önemli buluyor. Gençlerin az buz değil %31,7’sinin düşüncelerini özgürce ifade edebilmeyi önemsememesi ve de gençlerin %16,3’ünün, kendisi için istediği düşüncelerini özgürce ifade etme hakkını başkaları için istememesi de insanı düşündürüyor.   

AKP’nin 18 yıllık gerici eğitim-öğretim süreçlerinde sanata ve bilimselliğe hiç önem verilmezken gençlerin %25’inin kültür ve sanata ve %21,3’ünün de bilime zaman ayırmayı çok önemli bulmalarıysa gelecek umudunu yeşertiyor. Gençlerin % 62,5’inin imkan olsa yurtdışına yerleşip orada yaşamak istemesiyse umutları söndürüyor.

Araştırma raporunda, gençlerin yurt dışı özlemi konusunda yapılan, “işsizlik, eğitim olanakları ve tüm eşitsizlikler, kendilerini ifade etme özgürlüklerine verdikleri önem düşünüldüğünde bu şaşırtıcı olmayan bir veri” yorumuna katılmak mümkün olmuyor. Çünkü yurt dışı özlemi, eğitim ya da iş olanaklarıyla ilişkili olsa, en azından söylem olarak ‘dönmek üzere’ gitmekten söz edilir, ‘kalmak için’ değil. Bu istek kendilerini ifade etme özgürlüğüyle de pek ilişkili görülmüyor. Çünkü yurt dışında çalışanların işlerini kaybetmemek için dillerini tutmak zorunda kaldıkları da biliniyor. Yurt dışı özlemi ifade özgürlüğü beklentisinden kaynaklansa, bu isteğin muhalif partiye oy veren gençler arasında çok yüksek iktidarı destekleyenler ve seçimlerde oy kullanmayanlar arasında çok düşük olması beklenirken, AKP’li gençlerin %47,3’ünün ve MHP’li gençlerin %68,6’sının bu özlemi dile getirmesi, olayın ifade özgürlüğüyle ilişkili olmadığını gösteriyor.

İşin bir başka ilginç yanı, muhalif partilere oy verenler arasında daha yüksek olsa da, AKP’li gençlerin %60,5’i ile MHP’li gençlerin % 74,3’ünün, Suudi Arabistan’da aylık 10.000 dolar kazanmak yerine İsviçre’de aylık 5.000 dolar kazanmayı yeğlemeleri oluyor! Benzer şekilde muhalif partilere oy verenler arasında daha yüksek olsa da, AKP’li gençlerin %44,3’ü ile MHP’li gençlerin % 31,4’ünün, İsviçre’de aylık 5.000 dolar kazanmak yerine Kuzey Kore’de aylık 10.000 dolar kazanmayı yeğlemeleri de ilginç oluyor! AKP ve MHP’li gençlerin önemli bir bölümünün yüksek ücrete karşın Suudi Arabistan’da çalışmak istemediği, buna karşı yüksek ücret olduğunda, AKP ve MHP’lilerin baş düşmanı olan komünistliği benimsemiş bir ülkede-Kuzey Kore’de çalışabilecekleri anlaşılıyor.

Bulgular özetlendiğinde şu ilginç tablo ortaya çıkıyor:

  • AKP’li gençlerle MHP’li gençlerin önemli bir bölümü bile, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve ifade özgürlüğü düzeyinden memnun değil!
  • Suriye’nin işgal edilmesini destekleyen ve savaşmaya gönüllü olan AKP’li gençlerle MHP’li gençlerin önemli bir bölümü bile, yurt dışına gidip kalmak istiyor!
  • AKP’li gençlerle MHP’li gençlerin önemli bir bölümü bile, hiçbir şekilde Suudi Arabistan’da yaşamak istemiyor!
  • MHP’lilerin %80’i ve AKP’lilerin %66,5’i bile, “Türkiye’de yetenekli bir gencin başına gelmesi muhtemel olan şey, arkası sağlam bir gencin onun önüne geçebilir olmasıdır” diyor; torpilin geçerli olduğunu düşünüyor!
  • AKP’li gençlerle MHP’li gençlerin önemli bir bölümü bile, “Türkiye’de üniversitelerin iş bulmak için yeterli donanım sağlamadığını” düşünüyor!

Bu noktada, AKP’li gençlerle MHP’li gençlere, “Ülkenin içinde bulunduğu durumdan memnun değilseniz ve hiçbir koşulda Suudi Arabistan’da yaşamak istemiyorsunuz, neden AKP’yi destekliyorsunuz, neden AKP’nin toplumu Suudi Arabistan’a dönüştürmesine ses çıkarmıyorsunuz?” diye sormak gerekiyor.

Bu tür ikilem içinde olanlar yalnız gençler değil tabii. Böylesi ikilemler, genellikle durumu sağlıklı olarak değerlendirememekten ve ne isteğini bilememekten kaynaklanıyor ve doğal olarak eğitimle ilişkili oluyor.

[email protected]