Yönetimine AKTÜRASAŞ'a İBB eskilerinden atamaların anlamı ne? Demiryollarının özelleştirilmesine hazırlık

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, demiryollarının özelleştirilmesi sürecinde bir adım daha atmış, TÜRASAŞ’ı yurt içi ve yurt dışında ortaklıklar kurabilecek; anonim şirketlere sermayelerine katacağı en az yüzde 15 pay ile ortak olabilecek ve koşullar elverdiğinde hemen satılabilecek yasal ve mali yapıya geçirmişti. Yönetimine de İBB’den atamalar yaptı.

Haber Merkezi

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TURASAŞ), sıradan bir şirket değil. Demiryollarının özelleştirilmesi sürecine katkı vermek üzere 3 Mart 2020 günlü 2186 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kuruldu. Kararda, TCDD’nin üç bağlı ortaklığının kapatılıp İktisadi Devlet Teşekkülü (IDT) statüsünde yeniden yapılandırılması öngörülüyordu. Ana Statüsü 4 Haziran günü yayımlanarak kuruluş süreci tamamlanmıştı. 

Yönetimine atamalar yapıldı

Daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne atanan eski İBB Ulaşım Koordinasyon Müdür Yardımcısı Murat Baştor, Erdoğan tarafından TÜRASAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü’ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mustafa Metin Yazar, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine İrfan İpşir, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Ömer Abdullah Karagözoğlu, Enver Mamur ve Murat Baştor atandı. 

TURASAŞ’ın kurulma amacı 4 Haziran günlü haberimizde şöyle özetlenmişti.

  • Amaçları doğrultusunda plan-program-strateji belgeleri hazırlar; hizmetlerin yerine getirilmesi için mali kaynak temin eder, gerektiğinde bunları artırır,
  • (…gerektiğinde) … yurt dışı kaynaklı girişimde bulunmak üzere mali, ticari, iktisadi taahhütlere girer, yurt içi ve yurt dışında yerli veya yabancı kuruluşlarla lisans, teknik beceri vb anlaşmalar da dahil olmak üzere her türlü işbirliği faaliyetlerinde bulunur,
  • Raylı sistem altyapısının bakım, onarım, yenilenmesini yapar, işletir ya da kiraya verir.
  • Yurt içinde ve yurt dışında şube, acente ve temsilcilikler açabilir veya temsilcilik verebilir.
  • Kümeleşme çalışmaları yapabilir, bu çalışmalara katılabilir, küme içerisinde işbirliği ve ticaret yapabilir, (…) yabancı ülke raylı sistem üreticileri ile faaliyet alanlarına ilişkin anlaşmalar yapabilir ve uluslararası birliklere katılabilir.
  • Sigorta ile ilgili işlemleri yapar veya yaptırır, sigorta acenteliği ve her türlü ekspertiz işlemlerini yapar veya yaptırır, dahili sigorta fonu kurar.
  • Amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya veya müessese, bağlı ortaklık, işletme, iştirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir”