TKP Emek Merkezi “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” Tuzağına Dikkat Çekiyor

TKP Emek Merkezi tarafından yayınlanan “Kıdem Tazminatını ‘Belirli Süreli İş Sözleşmesi’ ile kaldırma girişimi” adından da anlaşılacağı üzere kıdem tazminatının nasıl sinsi bir yolla gasp edilmesinin amaçlandığını anlatıyor.

Haber Merkezi

Kamuoyu “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” (TES) ile kıdem tazminatlarının başına ne geleceğini tartışırken, AKP 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin objektif koşul aranmadan ve zincirleme olarak belirli süreli iş akdi ile istihdam edilebilmelerinin önünü açan düzenlemeyi yandaş basına sızdırarak tartışmaya açtı. Düzenleme bu işçi grubu için kıdem tazminatının sonu anlamına geliyor.

TKP Emek Merkezi, ilk başlarda gözlerden kaçan ve sendikaların da yeni yeni fark ettiği “belirli süreli iş sözleşmesi” tuzağına dikkat seçen “Kıdem Tazminatını ‘Belirli Süreli İş Sözleşmesi’ ile kaldırma girişimi” broşürünü yayınladı.

İşçiler kıdem ve ihbar tazminatı alamayacak iş güvencesinden faydalanamayacak!

Broşürde, belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilen işçilerin en önemli dezavantajının kıdem ve ihbar tazminatlarını hak edemiyor ve iş güvencesi hükümlerinden yararlanamıyor olduğunun altı çiziliyor.

“Esnek çalışma yolu ile daha çok kişinin istihdamının sağlanmasının amaçlandığı” iddia edilen düzenlemede asıl istenenin, işçilerin güvencesiz, kıdem ve ihbar tazminatlarından yoksun şekilde çalıştırılabilmesinin önünün açılmasını olduğunu belirten broşür, iş piyasasında daha zor koşullarda mücadele etmek zorunda kalan 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin yeni düzenleme ile çok daha kötü ve güvencesiz şartlarda dönemlik çalışmaya mahkum edileceğini söylüyor.

Düzenleme bir taşla iki kuş vuruyor

Broşür, belirli süreli iş sözleşmelerinin dezavantajları ve işçi sınıfını bekleyen tehlikeleri özetledikten sonra planlanan düzenlemenin TES tartışmalarının gölgesinde yürütülerek dikkatlerden kaçırıldığını, ayrıca hem esnek çalışma düzeni için önemli bir zafer hem de kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere hak gaspları yolu ile bir taşla iki taş vurduğuna işaret ediyor. TKP Emek Merkezi tarafından 30.06.2020 tarihinde yayınlanan broşüre https://tkp.org.tr/tr/aciklamalar/kidem-tazminatini-belirli-sureli-sozlesme-ile-ortadan-kaldirma-girisimi linkinden de ulaşabilirsiniz.