'Sağlık çalışanları hastalığı geçirmiş olsa bile aşılanmalı'

Türk Toraks Derneği, Covid-19 geçirmiş sağlık çalışanlarının aşılanması sürecinde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin açıklamada bulundu.

soL - Sağlık

Türk Toraks Derneği (TTD) Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Covid-19 geçirmiş sağlık çalışanlarının aşılanması sürecinde dikkate alınması gerekenler üzerine bir açıklama yaptı.  

Açıklamada Covid-19 geçiren bireylerde oluşan antikorların aylar içinde azaldığı, ancak bu azalmaya rağmen virüs ile tekrar karşılaşma durumunda yeni antikor üretme potansiyeline sahip hücrelerin kan dolaşımında uzun süre varlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Toplam olgu sayısının 100 milyona yaklaştığı günümüzde yeniden enfeksiyonların (re-enfeksiyon) bildirildiği kadarıyla %1’in altında olmasının, bağışıklığın, dolaşımdaki antikorların varlığından daha uzun süreli ve güçlü olduğunu düşündürdüğü eklendi.

Bununla birlikte TTD, sağlık çalışanlarına, yüksek riskli grupta olmaları ve re-enfeksiyon olasılığının olması nedeniyle, hastalık geçirmiş olsalar bile Covid-19 aşısı yaptırmalarını öneriyor.  Açıklamada aşılama öncesi antikor testlerinin yapılmasının rutin olarak önerilmediğine dikkat çekiliyor. Var olan aşıların, antikoru olanlara yapıldıklarında ciddi bir soruna yol açmadıkları, diğer yandan, büyük kitlelerin aşılamalarında aşılanma öncesi rutin olarak antikor bakılmasının hiçbir ülkede önerilmediği ekleniyor.

Açıklamada dikkat çeken bir diğer şey ise enfeksiyon geçirildikten sonra kazanılan doğal bağışıklık sayesinde bireyin ilk enfeksiyondan sonraki 90 gün içinde re-enfeksiyon olasılığının düşük olduğu, bu nedenle, toplumdaki diğer fertlerin aşıya erişebilmesi adına Covid-19 geçiren bireylerin aşılanmasının 90 gün ertelenebileceği bilgisi oldu. Ancak yakın zamanda Covid-19 geçirdiği için aşı hakkını şimdi kullanmayan sağlık personelinin ilerleyen aylarda ülkemizde aşı bulunacağından emin olmaması ve aşıya erişiminde teknik, lojistik ve bürokratik sınırlayıcı unsurların olup olmayacağını bilmemesi nedeniyle Covid-19 geçiren sağlık çalışanlarını aşılarını yaptıracakları zaman konusunda tereddüt yaşıyor.