Bakan yanıtladı: 4 enerji şirketinden yaklaşık 26 Milyon TL alacak var

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergeleri ile  elektrik dağıtım şirketlerinden alınamayan alacakları sordu. Bakanın verdiği yanıt ile dağıtım şirketleri ve fabrikaların borcu ortaya çıktı.

Haber Merkezi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yönelttiği soru önergesi, elektrik dağıtım şirketlerinin kamuyu, hangi yöntemlerle, nasıl trilyonluk zararı soktuğunu gözler önüne serdi. 

Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Fatih Dönmez, elektrik dağıtım işinin özel sektöre devri aşamasında, bazı şirketlerin kasa ve bankada tutulan paralarla haksız kazanç elde ettiğinin belirlendiğini itiraf etti. 

5 dağıtım şirketi hakkında alacak davası, bazı şirket yöneticileri hakkında ise ‘görevi kötüye kullanmaktan’ dava açıldığını belirten Bakan Dönmez, dava süreçlerinin 2009 yılından bu yana devam etmesine rağmen henüz hiçbir şirketten tahsilat yapılmadığını açıkladı. 

4 şirketten yaklaşık 26 Milyon TL alacak var

Bakan Dönmez, “Bahsi geçen bu şirketlerden Çamlıbel EDAŞ’ın 3.120.130,06 TL, Uludağ EDAŞ’ın 8.791.964,79 TL, Yeşilırmak EDAŞ’ın 8.734.434,00 TL ve Fırat EDAŞ’ın 5.218.382 TL ödenmeyen anapara ve faiz tutarı bulunmaktadır” açıklamasında bulundu. 

Görevi kötüye kullanma davası

İlgililer hakkında Bölge Asliye Ceza Mahkemelerinde davalar açıldığını ifade eden Bakan Dönmez, bazı sanıkların dava süreçlerinin tamamlandığını, bazılarının ise dava süreçleri devam ettiğini belirtti. 

TEDAŞ, Meram'dan 11 yıldır 39 milyon alacağını tahsil edemedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MERAM A.Ş.’nin 2009 yılından bu yana TEDAŞ’a olan borcunu başka bir soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi. Gürer, Bakan Dönmez’e yönelttiği soru önergesinde, “Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin devir işlemlerinin yürütüldüğü 2009 Eylül ayında, okunan endeks sayısının, Ağustos ve Ekim 2009 aylarına göre düşük olması, ayrıca bu aylarda tahakkuk iptal tutarlarının önceki aylardan fazla olduğunun görülmesi üzerine yapılan inceleme sonucunda 174.687.307 kWh karşılığı toplam 39.621.250 TL tutarında alacak saptanmış olup bu alacağın faiziyle birlikte MERAM EDAŞ’tan tahsil edilerek TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi sağlanmış mıdır?” şeklindeki sorularının yanıtlanmasını istedi. 

CHP Milletvekili Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Dönmez, “Bakanlığımız denetçileri tarafından düzenlenen inceleme Raporuna istinaden Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) tarafından 39.621.250,00 TL alacak ve faizi Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nden (MERAM EDAŞ) talep edilmiş, ancak herhangi bir ödeme yapılmadığından talep edilen tutarların tahsili için TEDAŞ tarafından 27.10.2014 tarihinde MERAM EDAŞ’a karşı Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde alacak davası açılmıştır” dedi. Anılan mahkemece davanın kısmen kabul kısmen reddi ile 39.621.249,93 TL alacağın 30.09.2009 tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsiline, feri nitelikteki KDV'ye ilişkin taleplerin reddine karar verildiğini bildiren Bakan Dönmez, Karara karşı her iki tarafınistinaf yoluna başvurması nedeniyle dosyanın istinaf incelemesinde olduğunu kaydetti. 

Para yerine teminat mektubu

Bakan Dönmez, “Bununla birlikte dosyada TEDAŞ lehine hükmedilen bedellere ilişkin icra takibi başlatılmış olup Meram EDAŞ tarafından dosyaya teminat mektubu sunularak alacak garanti altına alınmıştır” ifadelerini kullandı. 

'Özelleştirmeden sonra dağıtım işi daha sorunlu hale geldi'

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Türkiye’de 21 dağıtım bölgesinde 2009 yılından bu yana elektrik dağıtım işinin özel şirketler tarafından yürütüldüğünü anımsattı. 

Elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesindeki amacın kayıp ve kaçak oranını azaltmak ve elektrik dağıtım hizmetlerini profesyonel bir şekilde sorunsuz yürütmek olduğunu hatırlatan Gürer, ancak gelinen noktada dağıtım işinin özelleştirilmesinin, elektrik dağıtımının öncekinden daha çok sorunlu hale getirdiğini ifade etti. 

'11 yıldır tahsil edilemeyen paralar ne zaman tahsil edilecek?'

Elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesinin ardından 1 ay elektrik borcunu ödeyemeyen vatandaşın elektriğinin hemen kesildiğini, özel şirketlerin özellikle tarımsal sulama amaçlı elektrik kullanan çiftçinin gözünün yaşına bakmadığını belirten  Ömer Fethi Gürer, “Ancak devlet, bu şirketlerden 2009 yılından kalma paralarını bile tahsil edememiş. Bu nasıl bir alacak davasıdır ki, 11 yıldır devam ediyor?” diyerek tepkisini dile getirdi.