Sektörel güven endeksleri: Perakende ve İnşaat tedirgin, hizmet sektörü sakin

Güven endeksi eylülde geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 6,4 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2, perakende ticarette yüzde 1,5 azaldı. TÜİK verilerinde görülen bir diğer nokta da patronların 'fiyat artışlarına' duyduğu güven oldu.

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ağustosta 70,5 iken bu ay yüzde 6,4 artarak 74,9'a yükseldi.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 12,8 artarak 71,3 oldu. Söz konusu dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 12,6 artarak 69,8 değerini aldı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,8 azalarak 83,7'ye geriledi.

Mayıs ayından itibaren yüksek hacimli satış ve 'iyi fiyat' beklentisi

TÜİK'in sektörlere ilişkin yayınladığı endeks tablolarında, her sektörde hacimli satış beklentisinin mayıs ayında yükseldiği görülüyor.

Endeks verileri içinde 100'ün üzerinde seyrettiği görülen değerse "Gelecek 3 aylık dönemde satış fiyatları beklentisi"ne ait. "Sektörler" Nisan ayında bir korku yaşamış gibi görünüyor. Mayıstan itibarense korktuklarının başlarına gelmeyeceğini, kimsenin fiyatlara baskı yapmayacağını anlamışlar.

Enflasyona güven!

Sektörel güven endeksi tablolarında satış fiyatları beklentisi

Güven endekslerine çok güvenmeyin

TÜİK'in açıkladığı Güven endeksleri, somut ve gerçek veriler üzerinden değil yapılan anketlerle ortaya çıkan beklenti ölçümleriyle oluşuyor. TÜİK'in gerçek verilerle ilgili sunumları bile fazlasıyla çarpıtılmış olurken, "beklenti anketlerinin" ekonomiye ilişkin ciddiye alınır sonuçlar üretmesi mümkün değil.

Nitekim sektörel güven endeksi olarak açıklanan veriler de, "sorulan sorulara" alınan yanıtlardan yola çıkarak üretiliyor.

Bazı unsurlarıyla örneğin "patronların beklentisi ne" konusunda işaretler vermesi mümkün olsa da, Berat Albayrak'ın psikolojik twitlerine malzeme olmak dışında çok bir değer taşımıyor.

Ekonomik Güven Endeksi

Ekonomik güven endeksi, TÜİK tarafından şu şekilde tanımlanıyor:

Ekonomik güven endeksi tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir.

Ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır. 

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.

Sektörel güven endekslerinde endeksin, 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.