Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı 

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempzoyumu Güz-2020 Çalıştayı her hafta iki bildirinin tartışılmaya açılmasıyla devam ediyor.

Haber Merkezi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) iki yıllık bir uğraşın sonunda geçtiğimiz yılın Aralık ayında Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempzoyumu’nu düzenlemişti. Özellikle gençlik tarafından ilgiyle karşılanan sempozyumda bilim insanları “İnsanlık önüne koyduğu her gerçek sorunu aşar” diye seslenmiş, yaratılan karamsarlığa karşı çıkmışlardı. Sempozyumda 21. yüzyıl sosyalizminin özellikleri ve çağın getirdiği yeni olanaklar gözden geçirilmişti.

Konunun derinliği ve genişliği nedeniyle, 2021 sonunda ikinci bir Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu düzenleme kararı alındı. 2021 Aralık ayına kadar 6 çalıştay yapılarak sempozyuma ön hazırlık yapılacak, çok sayıda bildiri bu süreçte BAA içinde tartışmaya açılacaktı.

Ancak COVID-19 pandemisinin getirdiği kısıtlar nedeniyle Bahar-2020 Çalıştayı bildirilerin kamuoyunun tartışmasına açılması yoluyla sürdürülmüştü. 

Güz-2020 Çalıştayı da aynı şekilde her hafta iki bildirinin tartışılmaya açılmasıyla gerçekleşecek. Kasım ve Aralık aylarında devam edecek Güz-2020 Çalıştayı ikinci oturumunda ağıdaki bildiriler tartışmaya açılıyor.

 Çalıştayın ikinci oturumunda tartışmaya açılan bildiriler:

1- Alman Demokratik Cumhuriyeti’nde sağlık, Eda Mermi, BAA Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma BA 

2-21.yy’da Sosyalist Spor ve Teknoloji, Meltem Çolak-İsmail Sarp Aykurt, BAA Kolektif Yaşamı Kurgulama BA, Spor ve Sosyalizm Komisyonu

Katkılarınızı, önerilerinizi aşağıdaki adrese iletebilirsiniz: [email protected]