Fransa'daki altı komünist örgütten ortak açıklama

Fransa'da mücadele eden altı komünist örgüt Fransa'nın ve AB'nin faşizm koşullarına yaklaştığını belirterek ortak açıklama yayımladı.

Haber Merkezi

Fransa iki haftadır Macron hükümetinin gündeme getirdiği yasa tasarılarıyla çalkalanıyor. Bu yasa tasarılarından biri üniversite işgallerine katılan öğrencilere üç yıla kadar hapis cezasını öngörürken bir diğeriyse gazetecilerin ve yurttaşların polis şiddetini kayıt altına almasını ve yayımlamasını olanaksız hale getirmeyi amaçlıyor. Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan bu tasarılara karşı aralarında Fransa Devrimci Komünist Partisi (PCRF) ve Fransa'da Komünist Yeniden Doğuş Kutbu'nun (PRCF) da bulunduğu altı komünist örgüt bir araya geldi ve 25 Kasım'da ortak bir açıklama yayımladı.

"Fransa ve AB'de antikomünizme ve faşistleşmeye karşı hep beraber" başlığını taşıyan açıklama öncelikle Avrupa Birliği ülkelerinde son yıllarda antikomünizmin kendini nasıl dışavurduğunun ve aşırı sağ hareketlerin bu ortamda nasıl yükselişe geçtiğinin dökümüne yer veriyor. Macron yönetiminin halk ve özgürlük düşmanı politikasını derinleştirmek için pandemiyi fırsat bildiği belirtildikten sonra Fransa'nın komünistlerine, sendikacılarına ve ilericilerine şu çağrı yapılıyor:

  • Macron hükümetinin, kapitalist üretim biçiminin, büyük sermayenin çıkarlarını koordine eden AB'nin rolünü ortaya koyarak bu faşistleşme süreciyle mücadele
  • Soruşturulan ve baskıya uğrayan komünist partilerle dayanışma
  • Kıta'nın kurtuluşunun simgesi olarak Nazi Reichstag'da dalgalanan orak çekiçli kızıl bayrağın savunusu
  • Sosyal, demokratik, ekolojik, barışçıl yeni bir yöne girebileceği iddia edilen AB'nin kendine içkin olan gerici, karşı devrimci, emperyalist niteliğinin vurgulanması
  • Çocukların tutsak edilmesini, gazetecilerin, Sarı Yeleklilerin, sendikacıların, halk kesimlerinin, kimlikli ya da kimliksiz yabancıların suçlu gibi gösterilmesini öngören özgürlük karşıtı yasalara karşı harekete geçme
  • Artık krizden, sefaletten, işsizlikten, faşistleşmeden, savaşlardan ve çevre tahribatından başka bir şey getiremeyen kapitalizmi hedef tahtasına oturtmak için emekçilere, gençliğe ve yüreği ilerlemeden yana bütün yurttaşlara seslenme

Sosyalizmin kapitalizmin krizi ve AB'nin faşistleşmesi karşısında tek ilerici çıkış yolu olduğunu hatırlatan imzacı örgütler Aralık ayı boyunca Paris'te ve diğer kentlerde özgürlük düşmanı yasalara son verilmesinin talep edileceği ve Fransız Sosyalist Partisi'nin 1920'de Komünist Enternasyonal'e katılma kararı almasının yüzüncü yıl dönümünün hatırlatılacağı basın açıklamaları gerçekleştirecek.