Yurtdışına çıkanlardan Covid-19 PCR testi için para alınacak

Sağlık Bakanlığı, yurtdışına çıkışta istenen Covid-19 PCR testi için, bildirilen IBAN numarasına 110 TL yatırılması gerektiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Başta Almanya olmak üzere AB üyesi ülkeler, Türkiye’den gelenlerden 48-72 saat öncesine ait Covid-19 PCR testi istiyor. Sağlık Bakanlığı yurtdışına çıkışta bu testi yaptırmak zorunda olan yurttaşlara yönelik olarak kamu sağlık kurumlarına bir yazı gönderdi. Yazıda test bedeli olarak bir IBAN numarasına 110 TL yatırılması gerektiği konusunda bilgi verildi. Oysa 9 Mayıs tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan bir değişiklik ile PCR testi “Hizmet Başı İşlem Puan Listesine” alındı. Böylece Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için Covid-19 hastalığının tanı ve tedavisinin yapıldığı tüm kamu sağlık tesisleri ile özel sağlık kuruluşlarına bu testin ücreti SGK tarafından ödenmeye başlandı.

BirGün'de yer alan Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç'ın yazısına göre, ayrıca 26 Haziran’da Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü’ne "‘Covid-19 Antikor Testi" konulu yazı gönderdi. Yazıda, özel sağlık kuruluşlarının “Covid-19 antikor testini çalışması halinde antikor testinin Sağlık Uygulama Tebliği fiyat tarifesinde belirlenmiş ücret veya fark ücreti dışında herhangi bir ücret talep edilmeksizin yapılması hususunda” gereğinin yapılması istendi.

9 Mayıs tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 5. Maddesi’nin (b) bendinde;

  • SUT işlem kodu 907222 olan Covid-19 IgG testi,
  • SUT işlem kodu 907223 olan Covid-19 IgM testi,
  • SUT işlem kodu 908115 olan Covid-19 Reverse Transkriptaz PCR testi tanımlanmıştır; (c) bendinde ise fiyat tarifesi belirlenmiştir:
  • Covid-19 Antijeni 18,9 TL,
  • Covid-19 IgG 9.92 TL,
  • Covid-19 IgM 9.92 TL,
  • Covid-19 Reverse Transkriptaz PCR 117,5 TL.

Habere göre, Covid-19 hastalığının tanı ve tedavisinin yapıldığı tüm kamu sağlık tesisleri ile özel sağlık kuruluşlarında bu testlerin ücreti SGK tarafından ödeniyor. Ayrıca, 9 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliğiyle Covid-19 ön tanılı/tanılı hastalar, acil hâl tanımı içerisine ve ilave ücret alınmayacak işlemler listesine alındı. Bu şekilde Covid-19 ön tanı/tanılı hastalardan özel sağlık kuruluşlarında yasal olarak hiçbir suretle yapılacak her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil/yatak için ilave ücret alınamayacağı kesin hükme bağlandı.

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç şöyle yazdı: "Sağlık Bakanlığı, yurtdışına çıkacak tüm vatandaşları turist olarak görüp, sağlık turizmi kapsamında kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesi üzerinden IBAN numarası gönderdi. Oysa kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinin genel uygulama ilkelerine göre 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında olan kişilere sunulan sağlık hizmetleri 5510 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı hükümleri çerçevesinde yürütülür. Ancak SGK tarafından finansmanı karşılanmayan sağlık hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi üzerinden fiyatlandırılır. Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için istenen Covid-19 testlerinin ücreti tüm kamu sağlık tesisleri ve özel sağlık kuruluşlarına zaten SGK tarafından ödenmekte. Bu durumda Sağlık Bakanlığı, GSS kapsamında olan kişilerden IBAN numarası üzerinden test ücreti talep edemez. Ancak pandemi sonrasında GSS kapsamında olmayan vatandaşlar için bu bedel talep edilebilir."