WIDF: En ölümcül virüs sömürü ve baskı, en etkili ilaç mücadele

WIDF Avrupa Bölge Ofisi, Avrupalı kadınlarla ve halkları Covid-19 pandemisinin etkileriyle karşı karşıya bulunan bölgedeki ve bütün dünyadaki WIDF örgütleriyle dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Dış Haberler

Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu (WIDF) Avrupa Bölge Ofisi bir dayanışma açıklaması yayımlayarak, dünyada her gün binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, binlercesinin de, piyasanın ve büyük iş çevrelerinin kârlarını idame ettirmek için sağlık ihtiyaçlarında sürekli kesintiye giden hükümetlerin politikaları yüzünden sayısız sağlık riskiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı. 

Pandeminin bütün kapitalist ülkelerdeki sağlık sistemlerinde bulunan derin eşitsizlikleri sarsıcı bir şekilde gözler önüne serdiğini belirten WIDF, bu eşitsizliklerin ister liberal olsun ister sosyal demokrat, bütün hükümetlerin uyguladığı halk karşıtı politikaların sonucu olduğunu dile getirdi.

'Parasız sağlık mücadelesi yaşam mücadelesidir'

Doktorların, hemşirelerin ve bütün sağlık emekçilerinin olumsuz koşullara ve hayatlarını riske atmak pahasına sürdürdükleri mücadeleyi desteklediğinin altını çizen WIDF, her yerde en kırılgan insanları korumak ve yaşamlarını kurtarmak için yorulmak bilmeden savaşan kadınları özel olarak selamladığını belirtti.

Pandemi boyunca WIDF örgütlerinin, devletler tarafından kamusal sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine kaynak aktarılması, tam zamanlı doktor ve hemşirelerin hakları tanınarak işe alınması, yoğun bakım birimlerinin idaresi için gerekli her şeyin sağlanması, kamusal sağlık ve araştırma hizmetlerinin kapsamlı bir şekilde işlemesi için gereken altyapının geliştirilmesi talepleriyle mücadelesini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, parasız sağlık için verilen mücadelenin aslında yaşam için mücadele anlamına geldiğinin açıkça görüldüğü dile getirildi.

'Doğal kaynaklar halk için kullanılsın'

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere de değinilen açıklamada, enerji kaynakları için girilen mücadelenin halkların değil burjuvazinin çıkarına olduğu belirtilerek WIDF Avrupa Bölge Ofisi’nin her türlü çatışma ve savaşa, bütün sınır ihlallerine ve uluslararası anlaşmaların çiğnenmesine karşı olduğu, kara ve deniz kaynaklarının halkın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmasını savunduğu ve silah yarışı ile nükleer silahlanmaya son verilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada son olarak Avrupa’da işgücü içinde burjuvazinin politikalarından ve pandemiden en çok etkilenen kesimin kadınlar olduğu hatırlatılarak, bütün kadınlar ve kadın örgütleri, her bir ülkede ve WIDF’de verilen kolektif mücadelede yerini almaya ve kadınların haklarını ve geleceğini güvence altına almak için gerçekleştirilecek karşı saldırıya katılmaya çağrıldı.