Virüs testi yaptırmak isteyen sağlık emekçisine 'yeterli kit yok' denildi

İstinye Devlet Hastanesi, hastane çalışanı SES üyesi sağlık emekçisine belirtiler göstermesine rağmen çalıştığı hastanede koronavirüs testi yapılmak istenmedi. 'Yeterli test kiti olmadığı' söylenen sağlık emekçisi, test için başka bir doktoru beklemek zorunda kaldı.

Haber Merkezi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesinden yapılan açıklamaya göre, İstinye Devlet Hastanesinde çalışan Şube Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Davut Ak, uzun süreli ishal, aşırı yorgunluk, nefes darlığı ve baş ağrısı gibi şikayetlerle çalıştığı hastanenin acilinde koronavirüs (Covid-19) testi yaptırmak istedi.

Şube açıklamasına göre, Ak'ın test talebini geri çeviren acil servis hekimlerinden Vedat G., "test isteme yetkisinin kendisine ait olduğunu ancak canı isterse bunu talep edebileceğini" söyleyerek, argo ifadelerle kendilerinde yeteri kadar test kitinin bulunmadığını iddia etti.

Davut Ak sağlık emekçilerinden düzenli olarak test alınmasının bir gereklilik olduğunu, kendisinin rutin bir gereksinimden de öte taşıdığı semptomlar dolayısıyla müracaat ettiğini belirtmesine rağmen Vedat G. tarafından muayene edilmedi, odaya bile alınmadı.

'Sağlık emekçilerine test yapılmasının engellenmesi kabul edilemez'

Ak'ın saatler sonrasında gelen yeni bir hekim tarafından muayene edilerek testini yaptırabildiğini belirten SES Şişli Şubesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Daha vahimi; yurtdışına çıkış yapmak üzere belirli bir para ödeyerek test yaptıran insanlar altı 8 saat aralığında sonuçlarını alırken, sağlık çalışanı arkadaşımız test sonuçlarını ancak 72 saate yakın bir zamanda alabilmiş ve o esnada çalışmaya devam etmiştir. Nisan ayında kronik hastalığı olan bir sağlık emekçisinin idari izinlere rağmen zorla çalıştırılması sonucunda ölümüyle ismi gündeme gelen İstinye Devlet Hastanesi'nde böylesi ağır ihlallerin sürmesi manidardır.

Tek bir milletvekilinin bir ayda sekiz defa test yaptırdığını açıkladığı şartlarda, bazı sağlık emekçilerinin tek bir test vermesinin dahi keyfi bir şekilde engellenmesi kabul edilebilir değildir. On binlerce sağlık emekçisinin enfekte olup yüzlercesinin yaşamını yitirdiği bu ağır pandemi sürecinde, ayrım gözetmeksizin tüm sağlık çalışanlarına belirli periyotlarda rutin testlerin uygulanması yönündeki çağrımızı tekrar ediyoruz.

Buradan hareketle ilgili Tabip Odasının, hastanın temel yaşam hakkını tehlikeye düşüren ve bilimsel kriterler yerine fevri bir tutumla hareket eden Vedat G hakkında gerekli işlemi başlatmasını, Sağlık Bakanlığı'nı da etkili bir soruşturma yürüterek adı geçen kişi hakkında ilgili yaptırımları uygulamasını ve sağlık emekçilerine düzenli testlerin gerçekleştirilebileceği olanakları sağlamasını bekliyoruz."