Türk Toraks Derneği: Bilime saygımızın gereğini yaptık

Uluslararası yayın Lancet'te çıkan ve ülkemizdeki salgın yönetimiyle ilgili bazı eleştirel değerlendirmeleri de içeren bir yazı, 'iç sorunlarımızı dünyaya açmak' gibi eleştirilerle karşılaştı. Yazıyı hazırlayan TTD, yazının, derneğin bu konuda şimdiye dek kamuoyu ile de paylaştığı bilimsel görüşleri yansıttığını vurguladı.

Haber Merkezi

Türk Toraks Derneği'nin "COVID-19 ve Bilim" konulu bir bilimsel yazısı dünyanın önde gelen tıp dergilerinden Lancet'te yayımlandı. 

Yazı, yayımlanmasının hemen ardından hekimlerin yer aldığı farklı platformlarda tartışıldı.

COVID-19 süreciyle ilgili derneğin yaptığı saptamaların yanı sıra bu konuda yapılan bilimsel araştırma girişimlerine yönelik Sağlık Bakanlığı müdahalesine de yer verilen yazı, Türkiye kamuoyunun hiç yabancı olmadığı, derneğin daha önce farklı kanallardan toplumla paylaşmış olduğu bir içerik taşıyordu.

Öte yandan yazının yayımlanmasının ardından dernek çeşitli eleştirilerle karşılaştı.

Bu eleştirilerin bir kısmı Türkiye'de Covid-19 konusunda yapılan çalışmaların ve siyasi otoritenin uygulamadaki tercihlerinin bir uluslararası yayında tartışmaya açılmasının doğru olmadığını öne süren, bunun iç politikaya ait bir sorununun dış dünyaya açılması anlamına geldiğini ve art niyetli olduğunu savunan eleştirilerdi.

Türk Toraks Derneği, Lancet'te yayımlanan yazıyla ilgili bir basın açıklaması yayımlayarak, yazıda yer alan içeriğin dernek tarafından aylardır savunulan ve anlatılan olgulardan oluştuğunu hatırlattı.

Açıklamada şu görüşe yer verildi:

"Tıp Biliminin amacı, gerçekleri bulmak, sorunları doğru tanımlamak ve saptanan verileri genel olarak doğru sağlık politikaları ya da bireysel düzeyde daha akılcı hasta yönetimi planlamalarını uygulamak için kullanmaktır. Bu süreç yalnızca bilimsel ve etik kurumlar tarafından denetlenir.
Ülkemizin deneyimleriyle bilimsel alana sunulacak her tür katkının pandemiyle mücadelede Dünya için büyük önem taşıyacağı düşüncesiyle araştırma yapmanın önündeki engellerin kaldırılması talebimizi bir kez daha kamuoyu ve yetkililerle paylaşıyoruz. Yazı derneğimizin beş aydır yaptığı paylaşımların özetidir; bilime, bilimsel özgürlüğe, bilim insanlarına saygımızın gereğidir."

Türk Toraks Derneği'nin geride bıraktığımız dönemde Covid-19 salgınıyla ilgili görüş ve paylaşımlarıysa şu şekilde hatırlatıldı:

"Türk Toraks Derneği pandemi boyunca taleplerini kamuoyuna ve yetkililere açıkça sundu
Mart ayının ortasından itibaren Türk Toraks Derneği yönetimi;
- Hastalara tanı koyarken PCR testinin yeterli olmadığını, yüksek klinik şüphenin de tanısal değer taşıdığını,
- PCR testi güvenilirliğinin yüksek olmadığını,
- Dünya Sağlık Örgütü tanı kodlama rehberinin uygulanması gerekliliğini,
- Resmi hasta ve ölüm kayıtlarının artık ölüm verileri ile farklılık gösterdiğini,
- Sağlık çalışanlarının ve dernek üyesi göğüs hastalıkları uzmanlarının yeterince korunamadığını,
- Ülke verilerinin ilgili meslek kurumları ile paylaşılarak hastalık yükünün ve pandemi kontrol planlanmasının yapılması gerekliliğini,
- Ülkeye özgü bilimsel çalışmaların hastalık yükü hesabı ve tedavi planlanması için elzem olduğunu,
- Başka ülkelerin verilerine ulaşılabilirken, ülkemizin verilerini bilemediğimizi,                                                                                                                  - Bilimsel araştırma yapmanın anayasal hak olduğunu, etik kurullar tarafından onay verilmesinin uygun ve yeterli olması gerektiğini,
yetkili makamlar ile ve basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmıştır."

Türk Toraks Derneği'nin anılan değerlendirme ve aktarımlarına soL sayfalarında da salgın dönemi boyunca sıklıkla yer verilmişti.

Açıklamanın tamamına bu adresten ulaşabilirsiniz.