TÜRK-İŞ Samsun'dan torba yasaya karşı basın açıklaması

TÜRK-İŞ’in torba yasa teklifine karşı bugün 81 ilde bölge ve il temsilcilikleri önünde yaptığı basın açıklamalarından biri de Samsun’da gerçekleştirildi.

Haber Merkezi

TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların katıldığı Samsun TÜRK-İŞ Eğitim Merkezi’ndeki basın açıklamasını Samsun İl Temsilcisi Şaban Çılgın yaptı. Geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen torba kanun teklifi ile birlikte konfederasyonun yıllardan beri karşı durduğu esnekleşme ve güvensizleştirmenin yeniden gündeme geldiğini belirten Çılgın, istihdam paketi adı altında kamuoyuna sunulan düzenlemenin uzun vadede bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketi olduğuna dikkat çekti.  

'Bu gidişe dur dememiz gerekiyor’ 

“25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere istihdam kolaylığı sağlayacağı iddia edilen düzenleme, aslında belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencelerinin ve de çalışma barışının ortadan kalkmasına, sendikal yaşamın alt üst olmasına neden olacaktır. “ diye konuşan Çılgın, bu gidişe dur denilmesi gerektiğini ifade etti.   

‘İşsizlik sigorta fonu işvereni teşvik fonuna dönüşmüştür’

Çılgın, meclisten geçen istihdam paketinin işverenlere teşvik muafiyet af getirdiğini, işçinin emeğinin sermayenin sömürüsüne bırakıldığını, salgın koşullarının fırsata dönüştürülmek istendiğini belirterek “Çalışma hayatını işçilerin aleyhine dönüştürmek için çabalayanlara yanıtımız çok açıktır: Yapamayacaksınız, yaptırmayacağız!” dedi. 

‘Salgın koşullarında işsizlikle mücadele böyle olmaz’ 

Hükümetin uygulaması gereken öncelikli politikanın kayıt dışı çalışmayı önlemek olduğunu, kayıt dışılığa dayanan emek sömürüsünün ortadan kaldırılmasının gerektiğini vurgulayan Çılgın “Salgın koşullarında işsizlikle mücadele böyle olmaz. İstihdamı arttıracağız deyip işçiler güvencesizliğe, sendikasızlığa mahkum edilemez. İşçiler zorla ücretsiz izne çıkarılarak günlük 39 TL ile yaşamak zorunda bırakılamaz. 

TBMM’deki söz konusu düzenleme işçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etme düzenlemesidir. İşçinin bu düzenlemeye vereceği yanıt nettir: Mücadele, mücadele, mücadele…” diye konuştu.