'TİGEM'de 4 bin 52 hayvan hastalık dolayısıyla ya öldü ya da kesime gönderildi'

CHP Niğde Milletvekili Gürer, TİGEM’e bağlı işletmelerde son 3 yıl içinde binlerce hayvanın hastalık nedeniyle ölmesine ilişkin soru önergesi verdi.

Haber Merkezi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı işletmelerde yaşanan sorunları, Bakan Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. 

Her bir işletmede yaşanan sorunları sıralayıp, bu sorunların neden yaşandığının ve neden önlem alınamadığının açıklanmasını isteyen Gürer, Bakan Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti: 

“TİGEM’e bağlı işletmelerde hayvan hastalıklarının önlenememesinin sebepleri nelerdir?

TİGEM’e bağlı işletmelerde hayvan hastalıklarının önlenmesi için; veteriner sayısı, aşı miktarı ve takip sistemi yeterli midir?

Anadolu, Ceylanpınar, Çukurova, Gözlü, Karacabey ve Türkgeldi işletmelerinde son 3 yılda toplam 4 bin 52 hayvanın, hastalıkları dolayısıyla ya telef olması ya da zorunlu kesime gönderilmesi ile ilgili bir denetim yapılmış mıdır?

Yukarıda bahse konu işletmelerde bulunan ithal hayvanların ölüm oranı nedir?

Karacabey işletmesinde, son 3 yıl içinde Bruselladan dolayı toplam 2 bin 27 hayvan zorunlu kesime gönderilmiş olup Brusella hastalığı Karacabey’den sonra en çok Ceylanpınar tarım işletmesinde görülmüştür. Bunun nedeni hayvanlara aşı yapılmamasından ya da aşının tesirsiz olmasından mı kaynaklanmaktadır?

Ceylanpınar’ da ise son üç yıl içinde toplam 1006 hayvan Bruselladan dolayı zorunlu kesime gittiğine göre bu hayvanlar veteriner kontrolünde değil midir?

Yine Anadolu ve Gözlü işletmelerinde de Brusella hastalığı görülürken, bu iki işletmede de son üç yılda toplam 205 hayvan kesime yollanmıştır. TİGEM’in sadece Çukurova ve Türkgeldi tarım işletmelerinde Brusella hastalığının görülmediğine dair tespiti dikkate alınarak bu iki işletme ve hastalığın görüldüğü diğer işletmelerde inceleme yapılmış mıdır?

3 yılda TİGEM’in 4 işletmesinde toplam 3 bin 238 hayvan Bruselladan dolayı zorunlu kesime gönderilmesinin yanında bir hayvan hastalığı olan Tüberküloz’un Anadolu ve Gözlü tarım işletmelerinde 459 hayvanda görülmesi ile ilgili inceleme yapılmış mıdır?

Üç Gün hastalığı da Ceylanpınar ve Çukurova tarım işletmelerinde toplam 355 hayvanda gördüğüne göre aşı ve ahır ilaçlaması ile birlikte bulaşıcılığı sağlayan sineğe tedbir alan uygulamalar yapılmış mıdır? Sayıştay’ın 2019 yılı denetim raporunda da bu konuya özellikle dikkat çekilmektedir. Hayvancılık faaliyetlerinde giderek artan miktarlarda zarara neden olduğu bilindiği halde yeterli önlemlerin alınmamasının nedenleri nelerdir?

Sayıştay denetim raporunda “2018 yılında 29 milyon TL olan hayvancılık faaliyet zararı 2019 yılında 98.5 milyon TL’ye yükselmiştir” denilmesi sorunun giderek artığının somut ifadesi değil midir?

Bu bağlamda bahse konu kamu kuruluşunda önlem alınarak sorunun aşılabilmesi olası mıdır?”

Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Pakdemirli, dünyada ve ülkemizde alınan tüm biyogüvenlik tedbirleri ve koruyucu aşılamalara rağmen hiçbir hastalığa karşı bilimsel olarak yüzde 100 koruyuculuk sağlamanın mümkün olmadığını söyledi.

Pakdemirli, “TİGEM işletmelerindeki damızlık sığır tesislerinde her türlü biyogüvenlik tedbirleri alınmasına ve koruyucu aşılar yapılmasına rağmen, haşere, kuş, rüzgâr gibi vektörler ile bulaşarak, bir kısım TİGEM İşletmelerinde söz konusu hastalıklar görülebilmektedir” dedi.

Önerge sahibi Gürer ise TİGEM’de bu denli sorunlar yaşanırken, Tarım ve Orman Bakanının, soru önergesine, sanki bu sorunlar normalmiş gibi bir tavırla yanıt vermesine tepki gösterdi. 

Gürer, “Başka bir ülkenin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kuruluşlarında hayvanların hastalıktan ölmesi, zorunlu kesime gönderilmesi, 1 yıl içinde zarar oranının 3 katına çıkması gibi skandal olaylar yaşansa, Tarım  ve Orman Bakanı dâhil, o kurumlardaki tüm yöneticiler istifa eder ya da görevlerinden alınırdı. TIGEM Genel Müdürü Bakan Yardımcılığına terfi etti. Bakan, durum normalmiş gibi yanıtlar veriyor. Sorun var ama yok gibi algı yaratılıyor. Sayıştay denetiminde ortaya çıkan durumlar başlı başına irdelenmesi gereken sorunlardır. Ne yazık ki bunca soruna rağmen Tarım ve Orman Bakanı Aladağ'dan serin bir tavırla görevini sürdürüyor.” şeklinde konuştu.