Termokar işçileri uyardı: Ücretsiz izin cezası kabul edilemez

Manisa Termokar'da sendikalaşan işçilerin ücretsiz izne çıkarılması protesto edildi. Birleşik Metal İş ücretsiz iznin sendikalaşmaya karşı yapıldığını ve hukuksuz olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Termokar Isıtma Soğutma ve Klima Sistemleri fabrikasında sendikalaşan işçilerin zorunlu ücretsiz izne çıkarılması protesto edildi.

Birleşik Metal İş Sendikası tarafından bugün Manisa "15 Temmuz Demokrasi Meydanı"nda düzenlenen basın açıklamasında fabrikada çalışan 285 işçiden 35’inin ücretsiz izne çıkarılmasına karşı metal işçilerinin katılımıyla kitlesel basın açıklaması yapıldı.

DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu burada yaptığı konuşmada ücretsiz iznin işçiyi cezalandırmak için kullanılan bir yönteme dönüştüğünü belirtti.

Serdaroğlu "Manisa Termokar’da sendikalaşan işçilerin ücretsiz izin ile cezalandırılması kabul edilemez. Ücretsiz izindeki işçilerin yerine göçmen işçi çalıştıran patronlar yasaları suistimal ediyor. Göçmen işçilerin sendikalaşmasının önü açılmalıdır. Aynı sınıfın parçasıyız, birlikte örgütleneceğiz" dedi.

Sanayide pek çok işletmenin işçileri keyfi bir biçimde izne yolladığını ve bu şekilde hem fesih yasağını deldiğini hem de ücretsiz izin uygulamasını istismar ettiğini belirten Serdaroğlu "Onlardan bir tanesi de sendikamızın örgütlendiği Termokar işyeridir" dedi.

Birleşik Metal İş'in bu işyerinde 2018 yılında örgütlendiğini ve yasanın aradığı çoğunluğu sağlayarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan toplu iş sözleşmesi için yetki belgesini aldığını hatırlatan Serdaroğlu "Ancak işverenin sendikalaşmayı önlemek için başından bu yana gösterdiği çaba işçilerin sendikal haklara erişimini geciktirmiştir. İşyerinin sendikal yetki mahkemesi lehimize sonuçlanmış, şu anda Yargıtay aşamasının sonuçlanması beklenmektedir" dedi.

Sendikal yasaların işçilerin sendikal haklara erişimini engellemek üzerine kurulduğunu kaydeden Serdaroğlu "Bunu Terkomar’da da en açık haliyle yaşıyoruz. Yetkiye itiraz, mahkeme süreçleri, işçilerin toplu iş sözleşmesine ve sendikal güvenceye erişimini geciktirmektedir. Bu yetmezmiş gibi pandemi sürecinde yeni düzenlemelerle sendikalaşma daha da güçleştirilmiştir. Tek taraflı ücretsiz izin uygulaması bunların başında gelmektedir" diye konuştu.

'İşler durma noktasına gelmemişse ücretsiz izin uygulanamaz'

Termokar’da patronun işçilerin sendikalaşmasını kırmak için ücretsiz izin uygulamasına başvurduğunu belirten Serdaroğlu "Sendika üyelerimiz, tümüyle tek taraflı ve sendikal nedenlerle işyerinden uzaklaştırılmak amacıyla ücretsiz izne yollanmıştır. Bu girişim hukuksuzdur. Ücretsiz izin, pandemiden olumsuz etkilenip üretimi önemli ölçüde azalmış, işini neredeyse kaybetmiş işyerlerinde işçi çıkışlarını önlemek için gündeme gelmiştir. İşler durma noktasına gelmemişse ücretsiz izin uygulanamaz. Termokar’da uygulanan ücretsiz izin işçilerin sendikal örgütlülüğüne karşı yapılmıştır. Yasaya aykırı olarak gündeme getirilen ücretsiz izin uygulaması hakkında İşkur İş Teftiş Kuruluna şikayetimizi gerçekleştirdik. Devletin bu konuyla ilgili derhal harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.

Termokar patronunun ücretsiz izne yollanan işçilerin yerine çok sayıda göçmen işçi işe alarak onları kullandığını belirten Serdaroğlu "Bu işçiler son derece güvencesiz, korumasız durumdadır. Örgütlenmemeleri ve sendikaya üye olmamaları konusunda büyük bir baskı görmektedirler" dedi.

'Göçmen işçiler sendikasızlaştırma aracı olamaz'

Göçmen işçilerin sendikasızlaştırma aracı olarak kullanılmasının hem insanlık dışı bir uygulama hem de yasalara aykırı olduğunu dile getiren sendika başkanı bu konuda da Manisa Valiliği Göç İdaresi Başkanlığı’na gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Serdaroğlu "Devlet kurumları patronların istismarlarına payanda olmamalı, önüne geçmelidir. Göçmen işçilerin sendikalaşmasının önü açılmalıdır. Birleşik Metal-İş Sendikası göçmen işçileri de Türkiye işçi sınıfının parçası olarak görmektedir. Birlikte sömürülüyorsak birlikte örgütlenmeliyiz" dedi.