Serbest döviz fonlarında vergi yüzde 15'e çıkarıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla serbest döviz fonlarında gerçek kişiler için yüzde 10, tüzel kişiler için yüzde 0 olan vergi tevkifatı oranı yüzde 15’e çıkarıldı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararına göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli karar yürürlüğe konuldu.

Gerçek kişilerde vergi oranını yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkaran, tüzel kişilere ise yüzde 15 oranında vergi getiren kararın hem vergi gelirini artırmayı hem de dövize olan talebi azaltılmayı amaçladığı söylendi. Fonlarda döviz cinsi yatırım yapan yatırımcılara döviz kazancı üzerinden, TL cinsi yatırım yapan yatırımcılara TL kazancı üzerinden vergilendirme yapılıyor.

Dünya'nın haberine göre, tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile tam ve dar mükellef sermaye şirketleri menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden elde edilen gelirler üzerinden stopaja tabiler. Gerçek kişiler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirler açısından beyanname verilmiyor. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil ediliyor.