Saray'dan Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesine yeni düzenleme

Merkez Bankası'nın yıllık karının yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılmasını öngören hüküm kaldırıldı.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı kararıyla Merkez Bankası esas mukavelesinde yapılan değişiklik yürürlüğüe girdi. 

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı’nın yetkilerinin arttırıldığı değişikliklerden bazıları şöyle:

  • Mukavelede Başbakanlık’a yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı’na, hükümete ve Bakanlar Kurulu’na yapılan atıflar da Cumhurbaşkanı’na şeklinde değiştirildi.
  • Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanması halinde de banka meclisi üyeleri başka bir görevde bulunabilecek.
  • Başkan da Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanması halinde banka dışında resmi veya özel herhangi bir görev üstlenebilecek.
  • Para Politikası Kurulu’nun bir üyesi başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanıyordu. Artık müşterek karara gerek olmayacak.
  • Başkanın Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıllık dönem için atanacağı, bu sürenin sonunda yeniden atanabileceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.
  • Bankanın yıllık kârının yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılmasını öngören hüküm yürürlükten kaldırıldı. Böylece Hazine’ye devrin önü açılmış oldu.