Samsunlu sahne emekçilerinden çözüm çağrısı  

'Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi'nin açılamayan tüm tiyatro salonları önünde düzenlediği basın açıklamalarından biri de Samsun’da gerçekleştirildi.

soL - Samsun

“Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi”nin eş zamanlı olarak Türkiye’de açılamayan tüm tiyatro salonları önündeki basın açıklamalarından biri de Samsun’da gerçekleştirildi.  Katib, Tiyatro Kum, Samsun Sanat Tiyatrosu, Küçükeller Çocuk Tiyatrosu, Tiyatro Amisos, Samsun Seyir Tiyatrosu, Yedek Kulübesi Oyuncuları, ABS Sanat, SASEV Hayal Atölyesi Tiyatrosu, Cumhur Kocaoğlu Tiyatrosu, Söz Sanat Merkezi ve Karma Sahne’ye bağlı Samsunlu sahne emekçilerinin çağrısıyla gerçekleştirilen basın açıklamasına demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, sahne emekçileri ve izleyicileri geniş katılım gösterdi.  

Gazi Sahnesi önündeki basın açıklaması öncesinde Samsun Sanat Tiyatrosu Yönetmeni Yaşar Gündem,  müzisyen Ercan Aydın şiir ve müzik gösterisi gerçekleştirdi. Karadeniz Tiyatrolar Birliği Derneği pankartının açıldığı basın açıklamasını ise Samsun Çocuk Tiyatrosu Küçükeller’in Genel Sanat Yönetmeni Fatoş İpekdal Özbenli yaptı. 

'Tüm emekçilerle aynı kaderi paylaşıp nefes almaya çalışıyoruz'

Pandemi süreciyle birlikte hayatta kalma mücadelesi veren sahne emekçileri olduklarını, farklı iş kollarındaki tüm emekçilerle aynı kaderi paylaşıp nefes almaya çalıştıklarını belirten İpekdal, “Tiyatromuz yaşasın” imza kampanyasına dikkat çekerek Kültür ve Turizm, Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve yerel yönetimleri tiyatro emekçilerinin yanında durmaya, sorunlarına çözüm aramaya çağırdı. 

“Gönül ister ki sahnelerden selamlayalım sizleri, ancak bu ekonomik koşullarda sahnelerimizi açmamız maalesef mümkün değil. Bu sebeple tiyatrolarımızın yaşaması için henüz yetkili ve sorumlu muhataplarımızdan bir çözüm önerisi sunulmayan taleplerimizi bir kez daha tekrarlamak istiyoruz.” diye konuşan İpekdal, taleplerini şöyle sıraladı: 

‘Ancak bunlar yapıldığında nefes alabilir, hayatta kalabilir ve üretimlerimize devam edebiliriz’

 “Tiyatroların KDV, gelir vergisi, stopaj, vergi oranları yeniden düzenlenmeli, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Elektrik, doğalgaz, su gibi giderlerimiz 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalı, var olan borçlar taksitlendirilmeli ve sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır. 2020 Ocak ayına kadar tiyatroların salon kiralarına ilgili bakanlıkça destekte bulunulmalıdır. Tiyatrolarda çalışan personelin maaşları ile ilgili destek olunmalı ve 2021 Ocak ayına kadar olan SGK primleri geçici bir yönerge ile ilgili bakanlıkça ödenmeli, geçmiş birim borçlarıyla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. Tiyatro sezonu sağlıklı bir biçimde başlayana dek tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır. Zaman kaybetmeden tiyatro yasası çıkarılmalıdır. Türkiye’de tiyatro yapan ödeneksiz ve bağımsız kurumlar, kamusal tiyatro unvanını almalı, ticarethane kimliğinden kurtarılıp kamusal hizmet veren sanat kurumu statüsü kazandırılmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “özel tiyatrolara devlet desteği”ne ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikler, tekrar gözden geçirilerek Bakanlığı ve sanat kurumlarını rahatlatacak şekilde net bir yapıya kavuşturulmalıdır. Ancak bunlar yapıldığında nefes alabilir, hayatta kalabilir ve üretimlerimize devam edebiliriz.” Sorunlarının çözülmediği taktirde sahne ve salonlarının açılamayacağını belirten İpekdal ‘ın açıklaması “Yaşasın tiyatro”, “Karanlığa inat yaşasın sanat” sloganlarıyla son buldu.