Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik

AKP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan ve Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi, Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

Haber Merkezi

AKP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan "Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Meclis'te kabul edildi.

Teklif, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un, "birleşme veya devralma" bölümünde değişiklik yaparak, "hakim durum testi" yerine Avrupa Birliği (AB) hukukunda uygulanan "etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi"ni getiriyor. 

Buna göre Rekabet Kurulu, ihbar, şikayet ya da Ticaret Bakanlığı'nın talebi üzerine veya resen, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar", "hakim durumun kötüye kullanılması", "birleşme veya devralma" maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine rekabetin tesisi için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları ve yapısal tedbirleri nihai kararında bildirecek. 

Rekabet Kurulu'nun başkan yardımcılarının sayısı da ikiden üçe çıkarılıyor.