Mimarlar, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi planına dava açtı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, millet bahçesi adı altında, doğa, tarih ve kültürel değerlerimiz katledilerek inşa edilen rant projelerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Mimarlar, İmrahor Millet Bahçesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talebiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı dava açtı.

Haber Merkezi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, millet bahçesi adı altında, doğa, tarih ve kültürel değerlerimiz katledilerek inşa edilen rant projelerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Ankara’nın nefes koridoru olan el değmeyecek nitelikteki  İmrahor Vadisi’nin, Kanal Ankara, millet bahçesi yoluyla sermayeye peşkeş çekilmesini, ranta konu edilmesini ve imrahor planları iptal edilmesine rağmen, vadide hukuk arkadan dolanılarak yapılan plan değişiklilerini yargıya taşımaya devam ediyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca re’sen onaylanan “Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesinde bulunan İmrahor Millet Bahçesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” işleminin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına takiben iptali talebiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı dava açtı.

'Pandemi sürecinden zerre kadar ders almayan iktidar, doğayı talana devam ediyor'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,  yapımı mahkeme kararıyla durdurulmasına karşın,  Çevre Şehircilik Bakanlığı’na devredilerek inşaatına başlanan Kanal Ankara Projesi’ni de hatırlatarak, ‘’İmrahor Çayı beton bir kanal içine alındı ve alanda inşai çalışmalar başladı. İmrahor Vadisi’ni sermayeye peşkeş çekmek için defalarca plan değişikliği yaptılar. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak fikri ve hukuki takibini yaptığımız İmrahor Vadisi ve Kanal Ankara fantezisi projeleri ve planlarına dair 13 davamız bulunuyor. Davalarımıza ve verilen iptal kararlarına rağmen, alanda ‘İmrahor Millet Bahçesi Uygulamasına gider’ tabelaları ile rant ve beton bahçeleri oluşturulmuş doğa kıyımı devam ediyor. İmrahor Vadisi şimdi de millet bahçesi adı altında ranta açılmaya devam ediyor. Bu proje hayata geçerse Ankara nefessiz kalır. Pandemi sürecinden zerre kadar ders almayan iktidar, doğayı talan devam ediyor. 9 kilometre uzunluğundaki projenin kapsadığı alan yaklaşık 3 milyon metrekare… Bu proje ile yer altı sularının beslenmesi kesilir, Mogan ve Eymir gölünün yarattığı ekosistem bozulur. Ankara'nın nefessiz bırakılmasına ve su varlıklarının yok olmasına neden olacak bu projenin ivedilikle durdurulması gerekir. Coğrafyanın yol göstericiliğinin izinden gitmeyen iktidarların gideceği yer pandemi sürçlerinin çoğalmasıdır. Sağlıklı kent, sağlıksız yaşamdır. Kamu yararını savunmaktan ve doğal varlıklarımızı korumaktan, bilimi ve tekniği halkımızın hizmetine sunmaktan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

!İmrahor Vadisi Ankara’nın nefesidir. Hiçbir yapılaşmaya konu edilmemelidir!

‘’Milletin değil rezidansların arka bahçesi için İmrahor Vadisi katledilmektedir. Millet bahçesi İmrahor Vadisi’nde ekolojik travma yaratır. İmrahor Vadisi’ne ‘Millet Bahçesi’ maskesi adı altında ekolojiyi katledecek planlar doğanın ve kentin dengesi bozacaktır. İmrahor Vadisi el değmeyecek nitelikle florası ve faunası ile özellikli bir alandır, Ankara’nın en önemli ekolojik eşiklerinden birisi, Ankara’nın nefesidir. Hiçbir yapılaşmaya konu edilmemesi, sadece ağaçlandırma yapılması gerekmektedir. Koruma alanları kapsamında değerlendirilmelidir”diyen Candan, sürecin peşini bırakmadıklarını vurguladı.

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

‘’İmrahor Vadisine ilişkin yürürlükte bulunan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin yürütmesi, Ankara 2.İdare Mahkemesince durdurulmuştur. İdarenin itirazı da reddedildi. Davalar devam ederken süreci devam ettirmek için sürekli yeni planlar yapıldı ve İmrahor planları defalarca iptal edildi. . Ankara’nın en önemli ekolojik koridorlarından İmrahor Vadisi’nin rant için yapılaşmaya açılması bir kıyımdır, hukuksuzluktur. Hukuku ve Ankara’nın değerlerini hiçe sayan yöneticilerin varlığı Ankara’nın başına gelmiş en büyük felakettir. Ankara’nın nefessiz bırakılmasına vadilerinin yok edilerek ölümle karşı karşıya kalmasına sessiz kalmayacağız.. Mamak, Çankaya ve Ankara’yı yakından ilgilendiren bu planlama alanı oldukça büyüktür”

‘’Dava sonucu beklenmeden davalı idare işleminin icra edilebilir olma niteliğinin ortadan kaldırılmaması ağır sonuçlara neden olur’’ uyarısında bulunan Candan, planlama alanında inşaatların başladığını ve yapı ruhsatları düzenlendiğini de sözlerine ekledi.