Merkez Bankası mevzuatında önemli değişiklik

Merkez Bankası başkan yardımcılığı için '10 yıl tecrübe şartı' kaldırıldı. Artık herhangi bir üniversite mezunu, mesleki yeterlilik olmadan da Merkez Bankası başkan yardımcısı olabilecek. Ayrıca Merkez Bankası'nın diğer bankaların sistemlerinden anlık olarak bilgi alabilmesi sağlanacak.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı kararıyla Merkez Bankası esas mukavelesinde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. 

Merkez Bankası'nın yıllık karının yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılmasını öngören hüküm kaldırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi esas mukavelesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemelerle TCMB başkan yardımcılığı için ‘tecrübe şartı’ kaldırılırken, TCMB’nin bankaların sistemlerinden anlık olarak bilgi alabilmesi sağlanıyor.

Merkez Bankası’nın esas mukavelesinde değişiklik yapılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı kararında 3’üncü ve 12’nci maddeler dikkat çekti.

Madde 12’de başkan yardımcılarının nitelik ve atamalarına ilişkin düzenleme şöyle:

MADDE 12 - Aynı Esas mukavelenin 29’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve meslekleri ile ilgili olarak en az on yıl çalışmış” ibaresi, “başkanın (guvemör) önerisi üzerine müşterek kararla beş yıl süre ile” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Kararı yorumlayan bazı ekonomistler, yeni düzenleme ile herhangi bir üniversite mezununun, mesleki yeterlilik olmadan ve 5 yıl ile sınırlı kalmadan TCMB başkan yardımcısı olarak görev yapabileceğini paylaştı.

Bankalardan anlık eş zamanlı bilgi alabilecek

TCMB'ye bankaların bilgilerine anlık ulaşabilme imkanı da verildi. Esas mukavelenin 3’üncü maddesi şöyle:

“Banka talepleri gerçek zamanlı ve anlık karşılanır. Bu taleplerin karşılanmasını teminen Bankaca kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine erişim sistemleri kurulabilir. Uygulamaya yönelik her türlü usul ve esas Bankaca belirlenir.”