Maske ve mesafeyle bu salgın bitmez

Nedeni ve çözümü toplumsal olan soruna AKP bireysel düzlemde yaklaşıyor.

İlker Belek

Sağlık sorunları toplumsal, sosyoekonomik bir zeminde ortaya çıkar. Sağlık sorunlarının temel nedeni ekonomik, sosyal ve politiktir.

Bu saptamalar halk sağlığı bilimine ait.

Nedeni ve çözümü toplumsal olan soruna AKP bireysel düzlemde yaklaşıyor.

AKP ve Sağlık Bakanlığı sürecin en başından beri sorunu bireysel düzlemde ele alıyor, çözümünü de bireysel önlemlerin, maske, mesafe ve el yıkamanın uygulanmasına bağlıyor. 

Bunlar salgınla mücadelede inkar edilemez bir öneme sahip olsalar da sorunu çözmek ve tekrarlamasını önlemek konusunda tamamen yetersizler. 

Çünkü, öncelikle uygulanabilecekleri koşullar bulunmuyor, bu koşulları yerine getirmek bakımından sorumlu olan siyasi otorite bu sorumluluğundan kaçıyor ve salgın yönetimindeki büyük hatalarını hala ısrarla sürdürüyor.

AKP salgın yönetimindeki büyük hatalarında ısrar ediyor

Örneğin;

1-Test sayısı yetersiz, hastaların yakın temaslılarına, örneğin aynı evde yaşayanlara bile test yapılmıyor, hastalara tanı konulamıyor.

2-Bazı hastalar, durumu hafif olduğu gerekçesiyle izole edilmeden evlerine gönderiliyor, dolayısıyla hastalığın yayılmasına zemin sağlanıyor.

3-İçinde hasta olan işyerlerinde üretime izin veriliyor, salgın bir de işyerleri üzerinden yayılıyor.

4-Filyasyon çalışmaları yetersiz yapılıyor, kaynak ve olası hastalar tespit edilemiyor.

5-Toplu taşıma sistemindeki kalabalık ortam mesafe kuralının uygulanmasına olanak tanımıyor, maskenin işlevini de neredeyse sıfırlıyor.

6-Veriler toplumla tam olarak paylaşılmıyor, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarının artık neden açıklanmadığı konusunda hiçbir gerekçe sunulmuyor.

7-Bilim kurulu tarafsız bir şekilde çalışmıyor, salgın yönetimindeki hatalar konusunda uyarıcı olmuyor. 

8-Sağlık Bakanlığı toplumun hatalı davranışlarını uyarmak konusunda taraflı davranıyor. Erzurumsporlu taraftarların maskesiz, mesafesiz kutlamalarına nüktedan bir tarzla eleştiri yönelten Sağlık Bakanı, Ayasofya’da ilk namazın kılındığı gün Ayasofya’nın içinden, çevresinden, Ayasofya’ya çıkan yollardan, Ayasofya’ya giden toplu taşıma araçlarından yansıyan aynı nitelikteki fotoğraflar karşısında sessiz kalmayı tercih ediyor.

9-Bütün bunlar toplumda hükümete, Sağlık Bakanlığı’na, salgın yönetimine yönelik büyük bir güvensizliğin oluşmasına neden oluyor, bu güvensizlik maske ve mesafe kurallarının uygulanmasını engelleyen bir faktör olarak devreye giriyor.

10-İktidar en azından sıraladığımız bu sorunlara çözüm üretmedikçe, salgının devamı konusunda halkı suçlamaya devam ettikçe, maske-mesafe bu salgını bitirmek bakımından hiçbir işe yaramıyor ve giderek anlamsız bir tekerleme halini alıyor.