Komünist Partilerden Filistin için ortak açıklama

Komünist Partiler 1967’deki İsrail işgalinin yıldönümünde Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Dış Haberler

5 Haziran 1967 tarihinde 6 gün savaşı olarak da anılan Arap ülkeleri ve İsrail arasındaki savaşın sonunda, Ortadoğu’daki birçok bölge İsrail tarafından işgal edilmişti. İşgalin 53. yıldönümü dolayısıyla dünyadan komünist ve işçi partileri ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada işgal edilen bölgelerde, inşa ettiği yerleşkeler aracılığıyla kalıcılaşma gayretinde olan İsrail yönetiminin, son dönemde Trump yönetiminin desteğiyle gündeme gelen “Yüzyılın Anlaşması” aracılığıyla işgali meşrulaştırmaya çalıştığı belirtildi. İsrail’in 53 yıl önce işgal ettiği bölgelerde, bugün de aynı yayılmacı ve saldırgan politikalarda ısrarcı olduğunun altı çizilirken aynı zamanda Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve egemenlik haklarının yok sayıldığı ayrıca vurgulandı. Açıklamanın sonunda ise işgale son verilmesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi. 

Açıklamanın tamamını aşağıdan okuyabilirsiniz.

İşgal Terördür, İlhaksa Irkçılık

İsrail bundan 53 yıl önce 5 Haziran 1967’de Batı Şeria, Doğu Kudüs ile Gaze şeridini, Golan tepelerini ve Sina yarımadasını saldırganca işgal etmişti.

Bu işgalin 53. yıldönümü İsrail hükümetinin işgal ettiği Filistin topraklarını ilhak etme niyetinin belgesi olan “Yüzyılın Anlaşması” Amerikan yönetimi tarafından desteklendiği sırada geliyor. Bu anlaşma yalnızca işgalin yenilenmesi, ilhak edilen yerleşkelerin mevcut haliyle kalıcılaştırılması ve resmi olarak ırkçı bir rejimin inşa edilmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Filistin halkının kendi kaderini tayin ile işgal ve ilhaka karşı çıkma hakkının ve işgal öncesi sınırları (4 Haziran 1967) esas alacak şekilde Doğu Kudüs merkezli bağımsız bir Filistin devletini kurma hakkının çiğnenmesi anlamına da geliyor. Böylece mültecilerin yasal olarak tanınmış geri dönüş hakları da yok sayılıyor.

Netanyahu hükümeti ve Trump yönetimi bölgeyi uçurumun kenarına sürüklerken doğacak çatışmaların hegemonyalarını sağlamlaştıracağına ve gündem COVID-19 salgınının sağlık ve ekonomi üzerine yıkıcı etkileri ile meşgul haldeyken uluslararası kamuoyunun özellikle de savaş suçları karşısındaki sessizliğine güveniyor.

Aşağıda imzası bulunan dünyanın her tarafından komünist ve işçi partileri olarak, emperyalizmin küstah bir biçimde desteklediği İsrail’in gayrimeşru politikalarına, Filistin halkının haklarının gasp edilmesine ve uluslararası hukukun uygulanma olanağının ortadan kaldırılmasına karşı, bölgenin barış ve huzura kavuşabilmesi için ilerici, anti-emperyalist güçleri mücadeleye çağırıyoruz.

İşgale son verilsin! 

Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı mücadelesi için ileri! 

Arnavutluk Komünist Partisi

Demokrasi ve Sosyalizm için Cezayir Partisi

Avusturya Emek Partisi

Avustralya Komünist Partisi

Bahreyn İlerici Tribünü

Belçika Komünist Partisi

Belçika Emek Partisi

Bohemya ve Moravya Komünist Partisi

Brezilya Komünist Partisi (PCB)

Brezilya Komünist Parti (PCdoB)

Britanya Yeni Komünist Partisi

Britanya Komünist Partisi

Kanada Komünist Partisi

Katalonyalı Komünistler

Şili Komünist Partisi

Küba Komünist Partisi

AKEL, Kıbrıs

Danimarka Komünist Partisi

Finlandiya Komünist Partisi

Fransız Komünist Partisi

Alman Komünist Partisi

Yunanistan Komünist Partisi

Hindistan Komünist Partisi (Marksist)

Tudeh Partisi, İran

İrlanda İşçi Partisi

İsrail Komünist Partisi

Komünist Partisi, İtalya

İtalyan Komünist Partisi

Ürdün Komünist Partisi

Meksika Komünist Partisi

Halkçı Sosyalist Parti - Ulusal Politika Derneği, Meksika

Norveç Komünist Partisi

Filistin Halk Partisi

Paraguay Komünist Partisi

Peru Komünist Partisi

Filipin Komünist Partisi (PKP-1930)

Polonya Komünist Partisi

Portekiz Komünist Partisi

Komünist Partiler Birliği - SBKP

Sırbistan Komünistleri

İspanya Komünist Partisi

İspanya Emekçilerinin Komünist Partisi (PCTE)

Sri Lanka Komünist Partisi

Sudan Komünist Partisi

Güney Afrika Komünist Partisi

Swaziland Komünist Partisi

Türkiye Komünist Partisi

Ukrayna Komünist Partisi

ABD Komünist Partisi

Yugoslavya Yeni Komünist Partisi