Kısa Çalışma Ödeneği nedir?

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı pandemi sırasında tekrar gündeme gelen kısa çalışma ödeneği ve ona dair mevcut yönetmeliklere açıklık getiren bir bilgilendirmede bulundu.

Patronların Ensesindeyiz

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda kısa çalışma ödeneğine ilişkin yönetmelikler, işçilerin hakları ve bilinmesi gereken hususlara ilişkin bir bilgilendirme metni paylaştı.

Metnin tamamı şöyle:

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ekonomik kriz, doğal felaket veya salgın hastalık gibi zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde patronlara tanınan bir imkândır. Çünkü KÇÖ süresince patron, işçinin ücretini ve SGK primlerini ya hiç ödemez ya da kısmen öder; işçi normalde aldığı ücretin altında bir ödenek alır.

Bu ödenek, devlet tarafından kontrol edilen ve normal zamanlarda işçilerin brüt ücretleri üzerinden yapılan prim kesintilerinin biriktiği bir kumbara olan İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenir.

KÇÖ'ye başvurmak için patronun zarar etmiş olması gerekir mi?

Patronun ekonomik olarak zarar etmesi şartı aranmaz. Sadece iş yerinde faaliyeti tamamen veya kısmen durdurulmuş olması koşulu aranır.

Yani bir patron esasen çeşitli sebeplerle KÇÖ'ye başvuru yapabilir.

Patronun KÇÖ boyunca işçiyi işten çıkarıp tazminatını ödemek, ücretini ve SGK primini ödemek gibi yükümlülüklerden kurtulması mümkündür.

Bu süreçte işçinin onayının alınması gerekmez mi?

Patron, işçinin rızasını almadan tek taraflı bir kararla iş yerinde faaliyeti durdurarak kısa çalışma ödeneğine başvurabilir.

İşçi, çalışmak istese bile çalıştırılmayabilir ancak hukuken işten çıkarılmış da sayılmaz.

İşçiden kaynaklanan bir sebep olmadığı halde KÇÖ süresince SGK primleri tam olarak ödenmez.

KÇÖ süresince işçi, ücretinin azalmış olduğunu ileri sürerek işten çıkmak istediğinde kıdem tazminatını ve ihbar tazminatını tamamen kaybedebilir.

KÇÖ süresince işçinin ücretini kim öder, miktarı ne kadardır?

Kısa çalışmanın iki çeşidi vardır:

  1. İş yerinde faaliyetin tamamen durması
  2. İş yeri faaliyetinin önemli ölçüde azalması

Eğer iş yerinde faaliyet tamamen durmuş ise patron maaş ve SGK prim ödemesi yapmaz ve işçinin çalışma yükümlülüğü ortadan kalkar.

Bu duruma hukukta "iş sözleşmesinin askıda olması" denilmektedir.

İş sözleşmesinin askıda olması durumu var ise işçinin son 12 ayda aldığı ortalama günlük brüt ücretinin yüzde 60'ı aylık olarak hesaplanarak ve içinden verdi kesintisi yapılarak İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenir.

Bugün için asgari ücretle çalışan bir işçi, en fazla 1.580 TL tutarında Kısa Çalışma Ödeneği alabilecektir.

Normal koşullarda nispeten yüksek ücret alan bir işçinin alabileceği en yüksek miktar ise brüt asgari ücretin bir buçuk katına tekabül eden 4.381 TL'dir.

İş yerinde faaliyet durmamış olup işçi kısmen çalıştırılmaktaysa; patron işçiyi çalıştırdığı kadar gün için maaş ödemesi yapmak ve SGK primi ödemekle yükümlüdür.

Çalışılmayan günlere dair ücretin yüzde 60'ı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenir.

Eğer işçi haftalık izin günü de dâhil olmak üzere 10 gün çalıştırılmış ise, bu süreye ilişkin ücreti patron tarafından ödenmeli ve 10 günlük SGK prim ödemesi de patron tarafından yapılmalıdır.

İşçinin geri kalan 20 günlük brüt ücretinin y 60'ı İşsizlik Sigortası  Fonu'ndan ödenir fakat bu günlere dair SGK primleri yatırılmaz.

Ödemeler, patronların başvuru sırasında İŞKUR'a bildirdiği işçinin banka IBAN numarasına veya bizzat işçi adına PTT şubelerine yatırılır

Haksızlıklara uğrarsam ne yapmalıyım?
  1. Uzaktan da olsa çalışmış olduğunuz halde SGK prim gününüz "0" görünüyor ya da çalıştığınız günlerden daha az sayıda gün görünüyorsa,
  2. KÇÖ süresince çalışmış olduğunuz günlere dair ücretleriniz hiç ödenmiyor ya da eksik ödeniyorsa,
  3. Çalışma sürelerinizde KÇÖ öncesine nazaran hiçbir azalma olmadığı halde; KÇÖ alıyorsanız ve patron bakiye ücretinizi elden ödüyor veya avans adı altında ödüyorsa;

Patron, hem ilgili kurumlara yalan söylemekte hem de ücret ve emeklilik gibi haklarınızı gasp etmektedir!

Bu durumlarda diğer işçi arkadaşlarınızla birlikte mücadele etmeli, haksız uygulamaları teşhir etmelisiniz!

SÖMÜRÜCÜLERİ İHBAR ETMEK İÇİN:

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Telefon/WhatsApp: +905419400514

Mail: [email protected]

https://patronlarinensesindeyiz.org/