Kayyum'dan kelepir, satılık! Mardin'de halkın ortak yaşam alanları satılığa çıkarıldı

AKP tarafından kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi, park, ortaöğretim tesis alanı, sağlık tesis alanı, çocuk oyun alanı, oto park ve kültürel tesis alanı gibi kamu varlıklarını satılığa çıkardı.

Haber Merkezi

AKP tarafından kayyum atanan belediyelerden olan Mardin Büyükşehir Belediyesi, 20 Mayıs, 28 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde tarla ve arsa vasıflı taşınmazları satılığa çıkardığını duyurdu.

Ancak Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin satılığa çıkardığı taşınmazlar arasında imar planında kamu alanı olarak bulunan park, ortaöğretim tesis alanı, sağlık tesis alanı, çocuk oyun alanı, oto park ve kültürel tesis alanı gibi kamu varlıkları da bulunuyor.

Kamusal alan kullanımı kısıtlanacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin kamu varlıklarını satılığa çıkarmasına tepki gösteren TMMOB Mardin İl Koordinasyonu bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında, ''Kentlerin İmar Uygulama Planları sosyal donatı alanları, konut alanları, ticaret alanları, sanayi alanları ve rekreasyon alanları ile bir bütün düşünülerek tasarlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan 1/100000'lik çevre düzeni planı ile kent nüfus projeksiyonları göz önüne alınarak ve mekânsal planlama yönetmeliği normlarına göre kamu ve sosyal donatı alanları hesaplanarak planlama yapılmaktadır. Sosyal donatılara ve kamu donatılarına çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin erişimine rahat olacak şekilde tasarlanmaktadır. İlgili kamu alanlarının satılması durumunda kamusal alan kullanım erişimleri kısıtlanacaktır'' denildi.

Ayrıca açıklamada, hukuki sürecin takipçisi olacakları da ifade edildi.

Kayyum halkın yaşam alanını satıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin kamu kaynaklarını satışa çıkarmasını soL'a değerlendiren Mardin İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi ve TMMOB Mardin İl Koordinasyonu Sekreteri Mehmet Aslan, ''Halkın ortak yaşam alanları olan,  park alanlarının, otopark alanlarının, kültürel tesis alanlarının, sağlık tesis alanlarının, çocuk oyun alanlarının olmayacağı, kısıtlanacağı bir düzenleme söz konusu. Halkın yaşam alanları bitiriliyor. Elbetteki bu çok ciddi bir durum. Planlar yapılırken bu hesaplar yapılarak sosyal donatı alanları ayrılıyor. 10-20 yıl önce yapılan bir planı bir hesaba göre yapıyorsun. Konut alanlarını, sosyal donatı alanlarını ayırıyorsun. Ve planı uygulamada diyelim ki uygulama aşamasında yüzde 80'i bitirilmiş oluyor. Sonra 20 yıl sonra kalkıp, o sosyal donatı alanını da bitirmeye çalışıyorsun. Bu var olan halkın nefes alanlarının, halkın ortak alanlarının yok edilmesine sebep olacak'' sözlerini kullanarak söz konusu kamu varlıklarının satışının ciddi bir manevi zararın yanında, maddi kamu zararı da oluşturacağını söyledi.

Çıkılan ilanda alanların arsa ve tarla olarak gösterildiğini söyleyen Aslan, ''Sanki halkın kullanım alanlarının uzağındaymış gibi ifade ediyorlar. Sanki hiçbir zarar olmayacakmış gibi ilana yansıtılmış. Oysaki şehrin merkezinde, göbeğinde yeşil alanlar bunlar. Mesela imar planda niteliği park olan arsadır demiyorlar'' diye konuştu.

'Kayyumun sınırsız yetkiyle hareket etmesi etik değil'

Kayyum uygulamasını eleştiren TMMOB Mardin İl Koordinasyonu Sekreteri Mehmet Aslan, ''Kayyum uygulaması anayasaya aykırı bir uygulama, anti-demokratik ve bir de sınırsız yetki kullanabilme hakkını kendilerinde bulabilmeleri etik olarak da doğru değil, hukuki olarak da doğru değil'' sözlerini sarf etti.

Aslan, ''Zaten bir korku cumhuriyeti kurmuş durumdalar. Bu anlamda itirazımızı kamuoyu ile paylaştık. Hukuki süreci de takip edeceğiz. Dünden beri iptal edildiğine dair duyumlarımız da var. Kamuoyu ile paylaşmadılar tabii ki. Paylaşmadıkları için sonraki süreçte yeniden ortaya çıkarabilirler'' dedi.

'Kamu vicdanını rahatlatacak bir karar bekliyoruz'

Hukuki süreçte mahkemelerin kamu vicdanını rahatlatacak kararlar vermeleri gerektiğini söyleyen Mehmet Aslan, ''Bu tür davalarda hukuk, kamu vicdanını rahatlatmak adına sonuç alıcı, halkın vicdanını rahatlatacak bir karar almalı. Ama biliyoruz ki son süreçte bir hukuk garabeti almış başını gidiyor. Evrensel hukuk dışında uygulamalara şahit oluyoruz. Şehir Plancıları Odamız hukuki süreç için hazırlıklarını yapıyorlar. Dava açacaklar. Davadan ne çıkar bilmiyoruz, kamu vicdanını rahatlatıcı bir sonuç bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.