Kanal İstanbul şehrin su kaynağını böyle yutacak: Terkos Gölü talana açılıyor

'Kanal İstanbul' projesinin etrafında kurulması planlanan Yenişehir'in planları, itirazlar üzerine değiştirildi. Ancak yapılan değişiklikler sonucunda Terkos Gölü talan açıldı. Göle, ekoturizm adı altına oteller dikilecek.

Haber Merkezi

İstanbul'u felakete sürükleyecek Kanal İstanbul projesinin etrafında kurulması planlanan Yenişehir'in planları, itirazlar üzerine değiştirildi. 

Ancak yapılan değişikliklerde projeye itiraz edilen noktaların çoğuna dokunulmadı. Aksine bazı doğal sit alanlarının statüsü değiştirildi.

Terkos Gölü talana açılıyor

Yapılan değişikliklerden biri Terkos Gölü'nün ekoturizm adı altında talana açılması. Arnavutköy'de bulunan Terkos Gölü için oteller, konaklama ve spor tesisleri yapılması planlanıyor. 

Söz konusu planda Terkos Gölü için şu ifadeler yer alıyor: ''Arnavutköy İlçesi'nin Terkos Gölü yakınlarında, su yolunun batısındaki bu alanlarda; İstanbul’un doğa turizmi (macera odaklı turizm, doğa yürüyüş alanları, atlı doğa yürüyüşü vb.) potansiyelinin değerlendirilebileceği; otel, motel ve diğer konaklama tesisleri, kamp ve karavan alanları, izci kampı, spor tesisleri, yeme-içme tesisleri, sosyo-kültürel tesisler ve rekreasyon alanları, at çiftlikleri, tema parkı, bölge parkı, botanik bahçesi ve hayvanat bahçesi yer alabilir.''

Yapılaşmanın önü açılacak

ÇMO İstanbul Şubesi Kanal İstanbul ve Yenişehir yapı alanları Çalışma Komisyonu, yapılan değişiklikleri incelediği raporda, Terkos Gölü ve çevresinin yapılaşmaya açılmak istendiği dile getirdi.

Raporda konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı: ''Planlama alanında da turizm potansiyelinin ve mevcut kapasitesinin değerlendirilebilmesi, geliştirilmesi ve Terkos gölüne olabilecek yapılaşma baskısını azaltmak amacıyla planlama alanının kuzeyinde konut ve turizm faaliyetlerinin bir arada yürütülebileceği turizm alanı, kanalın batısında eko turizm alanı, sağlık turizmi alanı ve kanalın doğusunda ise turizm bölgesine ilişkin kullanım kararları oluşturulmuştur' ifadesi ile, İstanbul içme suyu kaynağı Terkos Gölü ve çevresinde yapılaşmanın önünün açılmasına çalışılmaktadır.''

Ayrıca raporda, yapılan değişikliklerle göl manzaralı lüks konutların önünün açıldığı da belirtildi.

  • Havza sınırları iktidar tarafından belirlenecek

Yapılan bir diğer değişiklik ise içme suyu havza yönetmeliğinin değiştirilmesi oldu. 

“İçme ve kullanma suyu koruma alanlarında yer alacak kullanımlar içme suyu havzalarının korunması ve kontrolüne ilişkin mevzuat dikkate alınarak alt ölçekli planlarda belirlenecektir” ifadesi kaldırılarak yerine, “Bu plan kapsamında içme suyu havza sınırları ile ilgili yeni içme suyu havza sınırları ilgili kurumunca belirlenir” ifadesi konuldu.

Böylece, iktidar gölün etrafında başlayacak yapılaşmayı istediği noktaya kadar genişletebilecek.

  • Yandaşa peşkeş

Kapsamlı bir değişiklik yapılan projede, “Bu alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz” ifadesi de değiştirildi. Yapılan bu değişiklik ile de kamu dışında yandaş sermayenin yatırım ve yağmalamasının önü açılmaya çalışılıyor.

  • 'Sermaye hareketi iktidarın var olma dayanağı'

ÇMO İstanbul Şubesi Kanal İstanbul ve Yenişehir yapı alanları Çalışma Komisyonu hazırladığı raporu, ''Çevre Düzeni planı değişiklikleriyle; tamamının içme suyu havzasında bulunan kent alanının yaklaşık % 7 sini kaplayan proje alanında, proje savunucularının belirtiği gibi planlanan 534 Milyon metrekarelik konut alanında 1 Trilyon 603 milyon Dolarlık bir sermaye hareketi iktidarın var olabilmesinin tek dayanağı olduğu görülmektedir. Ancak kentin Ekolojik yaşam alanları aynı zamanda kent halkının yaşam varlığıdır. Sermayenin krizlerinin çözümüne yaşam alanlarının feda edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir'' ifadeleri ile son eriyor.

İstanbul'un su kaynağı

Terkos Gölü, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan su kaynaklarından biri. Gölün suları Kağıthane'de arıtılarak dağıtılıyor. Özellikle kurak geçen dönemlerde su sıkıntısını Terkos Gölü'nün suları karşılıyor. 

Ayrıca İstanbul'un yoğun nüfusunun su ihtiyacını karşılamak için gölün çevresinde sondaj çalışmaları da yapılıyor.

Doğal miras

Terkos Gölü, Türkiye’nin tek parça halinde uzanan en büyük baltalık ormanlarına sahip. Ormanlık alanları, fundalıkları ve ekosistemi ile zengin bir bitki örtüsünü içinde barındırıyor.

Gölün el değmemiş olması, bölgedeki iyi korunmuş doğal yaşam ortamlarına sahip olması, nadir bitki türleri içeren zengin bir sulak alan sisteminin ortaya çıkmasına sebep olmuş durumda.

Ayrıca bölgede bulunan 17 bitki türü, küresel ölçekte nesli tehlikeli altında olan türlerden.