İzmir'de 112 Salgın Dayanışma ve Haberleşme Ağı kuruldu

İzmir 112 Salgın Dayanışma ve Haberleşme Ağı’nı kuran 112 çalışanları, yaptıkları ilk toplantının ardından taleplerini sıraladı.

Patronların Ensesindeyiz

İzmir’de 112 çalışanları bir araya gelerek İzmir 112 Salgın Dayanışma ve Haberleşme Ağı’nı kurdu.

Yapılan toplantıda çalışma koşullarını ve sorunlarını tartışan İzmir’de 112 çalışanları, taleplerinin de yer aldığı bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

İzmir 112 ambulans servisi can çekişiyor!

Sağlık sisteminin önemli bir parçası olan ve acil tıbbi durumlara müdahale etmesi gereken 112 ambulans servislerinin kronikleşen sorunlarına salgınla birlikte yenilerinin eklenmesiyle sağlık emekçileri çalışamaz hale, acil yardım ihtiyacı olanlar ise hizmet alamaz noktaya gelmek üzereler. Birçok acil tıp teknisyeni, paramedik, şoför ve doktor Covid-19 tanısı almış veya temaslı hale gelmiştir. Ambulanslar ufak birer kabindir ve büyük riskli alanlardır. Sistemin tıkanmaması için acilen yerine getirilmesi gereken taleplerimiz şunlardır:

1. Mümkün olan en kısa sürede yeni personel alımı sağlanmalı ve kritik bölgelerin ambulans sayıları iki katına çıkartılacak şekilde yeni ambulans istasyonları açılmalıdır.

2. Covid-19 sebebiyle izinli olan, karantinaya alınan sağlık emekçilerinin yokluğunun istasyonlar arası eleman takviyesi ile çözümü büyük riskler taşımaktadır. Bu yüzden ekipler PDC’de yer alan kişi sayısına göre çalıştırılmalı, tüm personel için eksik mesai, mesai tamamlama kaygısından vazgeçilmeli ve karantina dönüşü başlayan personel de eksik mesai kaygısı duymamalıdır.

3. Ambulanslarda çalışan sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman kısıtlaması derhal son bulmalıdır. Covid-19 tanısı olan veya Covid-19 şüphesi olan hastalar haricindeki vakaların belirti göstermeyen taşıyıcı olup olmadıkları bilinmemektedir, bu sebeple hasta evinde ve ambulans kabininde hastayla yakın temas halinde olan her sağlık emekçisinin N95 maskeler ve diğer kişisel koruyucu malzemeleri kullanımının sorgulanmasından vazgeçilmelidir. Koruyuculuğu olmayan toz maskelerinin, merdiven altı üretilmiş ve paketsiz şekilde elden ele gezen FFP benzeri maskelerin yerine kaliteli malzeme temini sağlanmalıdır.

4. Acil saha vakalarının yanı sıra hastaneler arası nakiller için gerekli düzenlemeler yapılmalı, hastanelerin nakil birimleri hayata geçirilmeli, gerekirse özel ambulans servisleri kamu hizmetine çekilmelidir.

5. Gerek 112 çağrı merkezine gelen ihbarların artması ile gerekse sahada 112’nin yetkisi dışındaki işler için ambulans servisine başvuran yurttaşların çok sayıda olması yüzünden hizmet aksayabilmektedir. Yurttaşlar kamu spotları ve yaygın duyurularla bilgilendirilmeli, 112 acil sağlık hizmetlerinin ne sebeple kullanılması gerektiği konusunda aydınlatılmalıdır.

6. Ambulanslarda ve çağrı merkezinde nöbet esasına dayalı olarak çalışan 112 sisteminde personelin direncinin düşmemesi, daha iyi hizmet verebilmesi için belirli aralıklarla beslenme ve dinlenme saatlerinin oluşturulmasının sağlanması gerekmektedir.

7. Kronik rahatsızlığı olup sahada çalışan sağlık emekçileri istedikleri takdirde idari birimlere geçirilmeli ve idari birimlerde çalışan sağlık emekçilerinin de sahaya geçişleri planlanmalıdır.

8. Bulaş ihtimalini azaltacak fiziksel özellikte ve personel sayısına uygun istasyon binaları planlanmalı ve hayata geçirilmelidir.

İzmir 112 Çalışanları Salgın Dayanışma ve Haberleşme Ağı

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:

Tel: 0541 940 0514

E-posta: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz