İzmir Sağlık Platformu: Covid-19 meslek hastalığı kabul edilsin

İzmir Sağlık Platformu bir basın açıklaması yaparak sağlık emekçilerinin durumunu ve taleplerini anlattı.

Haber Merkezi

Aralarında İzmir Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, dernek ve sendikaların da yer aldığı İzmir Sağlık Platformu pandeminin son durumuna ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamada giderek uzayan ve ağırlaşan pandemi sürecinin, sağlık çalışanları için uzun yıllardır biriken, ötelenen, iktidar ve sağlık bakanlığı tarafından görmezden gelinen sorunların daha da belirginleşmesine yol açtığına değinildi.

"Emeklilik ve istifaların yakın bir gelecekte ciddi bir iş gücü kaybı doğuracağı ve kamu sağlık hizmetinin aksayacağı aşikardır" denilen açıklamada, atama bekleyen on binlerce sağlık çalışanına da dikkat çekildi.

'On binlerce çalışan hastalığa yakalandı'

Yaklaşık 40 bin sağlık çalışanının Covid-19'a yakalandığı, 100’ü aşkın sağlık çalışanının hayatını kaybettiği hatırlatılan basın açıklamasında çözüm bekleyen sorunlar şöyle sıralandı:

  • Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, çalışma ortamları, çalışma saatleri  gerçekçi ve bilimsel verilere uygun olarak organize edilmelidir. Virüs yükünü ve iş yükünü azaltacak düzenlemeler yapılmalıdır. Zor koşullarda çalışan sağlık çalışanlarına  psikolojik destek sağlanmalıdır.
  • Sağlık çalışanlarının korunması için tüm tedbirler alınmalıdır. Standartlara uygun kişisel koruyucu ekipman yeterli miktarda ve düzenli olarak sağlanmalıdır. Acil ve yoğun bakım gibi yüksek riskli alanların dışında da kişisel koruyucu donanım kullanımı titizlikle sürdürülmeli, bu alanda görev yapan çalışanların ekipman eksiği giderilmelidir.
  • Yüksek risk altında bulunan sağlık çalışanları, Covid-19 açısından ivedi ve öncelikli olarak düzenli tarama programına alınmalıdırlar. PCR test pozitifliğinin düşük duyarlılığı dikkate alınarak sağlık çalışanları, hem semptom takibi, hem PCR hem de antikor taraması ile sürekli izlenmelidir.
  • Dünya Sağlık Örgütünün belirttiği üzere; sağlık hizmeti nedeniyle Covid-19 enfeksiyonu geçiren bir sağlık çalışanının zararının tazmini, rehabilitasyonu ve tedavisinin sağlanması sağlık çalışanının hakkıdır. Oysa ülkemizde temaslı veya hasta olunca, karantinaya alınması nedeniyle veya hastalık izni nedeniyle çalışamayan kişinin aldığı ücret düşmektedir. Bu konuda derhal düzenleme yapılmalıdır.

'Ulaşım, barınma, kreş gibi sorunlar çözülmeli'

  • Evde çocuğunu bırakarak ya da hastalığı aile bireylerine bulaştırma endişesini her gün taşıyarak çalışmak durumunda kalan sağlık çalışanlarının, ulaşım, barınma, kreş gibi sorunlarının çözümü sağlanmalıdır.
  • Covid-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, bu hastalığa bağlı oluşabilecek zararlar sebebiyle tüm sağlık emekçilerinin korunması, sadece hukuki değil aynı zamanda etik bir zorunluluktur. Yaklaşık 130 ülkenin gerek kendi deneyimlerini, gerekse bu alandaki mevcut bilimsel bilgileri değerlendirerek sağlık çalışanlarında Covid-19 hastalığını meslek hastalığı olarak kabul ettikleri görülmektedir. Ülkemizde hâlâ meslek hastalığı sayılmaması sağlık çalışanlarına verilen değerin açık göstergesidir.

'Sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlanmalı'

  • Sağlık çalışanları için  kamuoyu önünde açıklananan pandemi  ek ödemelerinin kapsayıcı, net ve adil olmaması sebebiyle iş barışını bozacağı unutulmamalıdır. Performansa dayalı geçiçi ve adil olmayan ek ödemeler yerine emekliliğe de yansıyacak şekilde, evrensel standartlara uygun, insan onuruna yaraşır, adil ve yeterli ücret ilkesi benimsenmelidir.
  • Pandemi koşullarında devam eden sağlıkta şiddet olguları için, yöneticiler öncelikle özendirici tutumlardan vazgeçmekle başlayarak gerekli önlemleri almalı, sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamalıdır.

İZMİR SAĞLIK PLATFORMU

İZMİR TABİP ODASI, İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI, 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI, GENEL SAĞLIK-İŞ SENDİKASI İZMİR ŞUBE, İZMİR AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ (İZAHED), İZMİR SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI İZMİR ŞUBESİ (SES), BBSÇ BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI 2 NOLU ŞUBE, İZMİR AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ, TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLARI DERNEĞİ, SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ, TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI İZMİR ŞUBESİ, TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ, TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ, TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ