İşyerlerinde görev yapan sağlıkçıların aşılaması aksadı

Sağlıkçıların aşılanması devam ediyor. İşçi sağlığı birimlerinde çalışanların bir bölümü gerekli kayıtlar oluşturulmadığı için henüz aşılanamadı.

Haber Merkezi

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Vedat Bulut'un bugün Sağlık Bakanlığı'na yolladığı bir yazıda gündeme alınan aksaklık yüzünden işyerlerinde görev yapan sağlıkçıların bir kısmı henüz aşılama sırasına girebilmiş değil.

Buna göre, işçi sağlığı ve güvenliği alanında çalışanların bir kısmı Çalışma Bakanlığı kayıtlarında yer aldığı için aşı randevusu alabilirken, özellikle OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri'nde) çalışan ebe, hemşire, biyolog, sekreter gibi elemanlar Sağlık Bakanlığı ya da Aile ve Çalışma Bakanlığı sistemlerinde "sağlık personeli" olarak görünmediklerinden aşı randevusu alamadılar.

Görüştüğümüz bir işyeri hekimi, kendisinin öncelikli olarak aşı randevusu alabildiğini ve aşısını olduğunu söyledi ve beraber çalıştığı hemşirelerin henüz sisteme dahil edilemediklerinden yakındı.

İşyerlerindeki işçi sağlığı ve güvenliğiyle ilgili birimlerde çalışanlar İSG-Katip adlı bir sisteme kaydediliyor. Bu işlem zaten OSGB yönetimlerine ve çalışma bakanlığına bildirilen sertifikalı işyeri hekimlerinin bilgilerinin girilmesi şeklinde gerçekleştirildiği için aynı birimlerde çalışan başka personel sistemin dışında kalabaliyor.

Görüştüğümüz hekim, daha önce İSG-Katip sistemine OSGB yönetimlerince girişlerin yapılması sözkonusu olduğunda bunun yarattığı yükten kaçınan yönetimlerin görüşüyle şu anki uygulamanın tercih edildiğini söyledi.

'Aşılama programına dahil edilmeliler'

Konuyla ilgili İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel'in İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne yolladığı bir yazıda gereken adımların atılarak "iş sağlığı ve güvenliği alanında filen görevli sağlık çalışanlarının (ebe, hemşire, biyolog vb.) bu işyerlerinde sağlık çalışanı olarak görev yaptığını belgeleyen kayıtlarla İl Sağlık Müdürlüğüne başvurularının sağlanması ve bu çalışanların da aşılama programına dahil edilmesi" istendi.

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Vedat Bulut imzasıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne iletilen yazıda ortaya çıkan sorun kısaca aktarılarak, sözü geçen sağlık çalışanlarının aşılanması için kayıtların oluşturulması istendi.