İran'da petrol, doğalgaz ve petrokimya işçilerinin grevi büyüyor

İran'da petrol, doğalgaz ve petrokimya sektörü işçileri, maaşların geç ödenmesi, güvensiz toplu sözleşmeler, yetersiz yoksulluk maaşı ve kötü çalışma koşulları nedeniyle iş bıraktı. İşçiler, taleplerinin bir bütün halinde karşılanmasına dek eylemlerini sürdüreceklerini vurguluyor.

Dış Haberler

İran'da petrol, doğalgaz ve petrokimya sektörü işçileri, maaşların geç ödenmesi, güvensiz toplu sözleşmeler, yetersiz yoksulluk maaşı ve kötü çalışma koşulları nedeniyle greve gitti. Sektörde başlayan grev ülke çapında büyümeye devam ediyor

İran'da petrol rafinerilerinde sıcaklığın 50 dereceye kadar çıktığı ve işçilerin böylesine bir ortamda çalışmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

Ülkede yaklaşık 10 bin işçi, resmi grev ilanı olmadan iş bırakmış durumda. İş bırakma eylemleri nedeniyle İran'ın Güney Pars doğalgaz sahasında üretimin önemli oranda etkilendiği kaydedildi.

Ülkede iş bırakma eylemi, bir haftayı aşkın bir süredir aralıksız sürüyor.

Ülkede son yıllarda yerel iş bırakma eylemlerinde artış görülse de, sektörü bu ölçekte etkileyen geniş çapta eylemin ilk defa görüldüğüne dikkat çekiliyor.

İşçillerin talepleri kabul edilmedi

İş bırakma eylemi, Mahşehr'deki petrokimya tesisinde çalışan sözleşmeli işçi İbrahim Arabzade'nin 28 Temmuz'da aşırı sıcaktan yaşamını yitirmesinin ardından başladı.

Arabzade'nin ölümünün ardından, çalışma arkadaşlarının, sözleşmelerinin bulunduğu şirketlere sundukları talepler büyük oranda yok sayıldı.

Bunun sonucu olarak, 1 Ağustos tarihinde greve gitme kararı alan 10 bin kişiden 5 bini doğalgaz sahalarını tamamen terk ederek evlerine döndü.

Evlerine dönmeyen işçiler, patronların taleplerini yerine getirmesini beklemek üzere yurtlarda kaldı.

Greve katılacak olanlar arasında inşaat işçileri, elektrik işçileri, kaynak işçileri ve boru döşeme işçileri bulunuyor.

20 gün aralıksız çalışmanın ardından 10 gün izin yapan işçiler, iş yerine yakın yurtlarda kalıyor. İşçilerin talepleri arasında 20 gün aralıksız çalışmaya son verilmesi de bulunuyor.

İran'da, bağımsız sendikal hareketin yasal olmaması sebebiyle Küresel Sanayi İşçileri Sendikası'na (IndustriALL) bağlı olan İran Mekanik ve Metal İşçileri Sendikası (UMMI), çok kısıtlı koşullarda faaliyet yürütmek zorunda kalıyor.

UMMI, zor koşullara karşın, işçilerin bu geniş çaplı eylemlerden kazanım sağlayabileceğini vurguluyor. UMMI, grevin devam etmesi durumunda diğer rafineri ve petrokimya tesislerindeki işçilerin de eyleme katılabileceğini düşünüyor.

Eylemler, 4 Ağustos'tan bu yana halihazırda İsfahan rafinerisinde yayılmış durumda.

Grevle birlikte patronların, İran ekonomisinin kötü durumundan dolayı işçilerle masaya oturması umuluyor.

Tutuklamaların başladığı iddia edildi

Eylemin başlamasını ardından bazı şirketler işçilere, işlerine dönmesi durumunda maaşlarda ve çalışma koşullarında iyileşme taahhütü vermeye başladı. İşçiler, buna karşılık kararlılığını sürdürerek tüm taleplerin bir bütün halinde yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamaya devam ediyor.

Güney Pars doğalgaz sahaları, İran'ın hidrokarbon projesinin en büyük kalesi konumunda. Hiperenflasyonun beklendiği ülke ekonomisinin döviz akışı için bu projeye bel bağladığı belirtiliyor. Söz konusu doğalgaz sahası, devlet tarafından işletiliyor. Güney Pars doğalgaz sahalarında daha önce faaliyet yürüten yabancı şirketler, ABD yaptırımlarının yürürlüğe girmesinin ardından buradan çekilme kararı almıştı.

Greve öncülük yapan işçi örgütlerinin, güvenlik güçlerinin olası müdahalesine de hazırlıklı olduğu belirtiliyor. Eylemlerin sürdüğü bazı yerlerde, işçi öncülerinin bazılarının şimdiden tutuklandığı veya gözaltına alındığı aktarılıyor.

IndustriALL Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan, İranlı işçilerin mücadelesine ilişkin, "İranlı işçiler, hiç bir baskının kendilerini susturamayacağını kanıtladılar. İşçiler, sesleri duyulana dek hakları için ayağa kalkacak ve eyleme devam edecekler. Doğalgaz sahalarındaki işçiler, haklarını savunmak için örgütlü ve koordineli eylem yapıyorlar. Kararlılıklarını sürdürmeleri durumunda, iyi yönde değişimi sağlayacaklar. İran, bağımsız sendikalar tanına dek daha çok gev görür" dedi.

İran'da yerel kaynaklar, ülkede petrol, doğalgaz ve petrokimya sektöründe örgütlü mücadelenin böylesine geniş çapta ilk defa gerçekleştiğine dikkat çekiyorlar.