İBB'den Riva Deresi açıklaması

İBB, tartışma konusu olan Riva Deresi’yle ilgili DSİ'den açıklama yapılarak ıslahın kendi sorumluluklarında olduğunun kabul edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi


İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun son günlerde tartışma konusu olan Riva Deresi’ndeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamalara, Devlet Su İşleri’nden (DSİ) yanıt geldi.

İmamoğlu, derenin ıslahından sorumlu olan DSİ’nin görevini yerine getirmemesinden dolayı bölgedeki kirlenmenin her geçen gün arttığına işaret etmiş ve “Yapamıyorlarsa işi, bıraksınlar biz yapalım” demişti. DSİ ise Riva Deresi’nin ıslahının kendi sorumluluklarında olduğu kabul etti. Projenin yapım aşamasına geçilmemesinden İBB'nin sorumlu olduğu söylenirken, dere ıslah güzergâhlarının, İBB tarafından kamulaştırılarak ihtilafsız bir şekilde DSİ’ye teslim edilmediği için projenin inşaatının başlayamadığı söylendi. 

İBB'nin paylaştığı belgelerde ise durum şöyle özetlendi:

"Riva’nın da dâhil olduğu geniş çaplı dere ıslahı çalışması hakkında ilk kararlar, 7-9 Eylül 2009’da gerçekleşen, 31 yurttaşın yaşamını yitirdiği ve büyük maddi zararın ortaya çıktığı büyük sel felaketinin ardından alındı. 9 Eylül’de İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi Muammer Güler ve İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın katılımıyla AKOM’da bir toplantı yapıldı. Toplantıda kurumlar arasında iş bölümü belirlendi. Riva Deresi’nin tümün ıslahı DSİ tarafından yapılacaktır denildi."

'DSİ tazminata mahkum edildi'

"DSİ çalışmalara başladıktan sonra kamulaştırmasız el atmadan dolayı tazminat davasıyla karşılaştı. 2013 yılında karara bağlanan davada DSİ, çalışmaların 'Riva Deresi ıslah projesi' kapsamında olduğu belirterek, sorumluluğun İBB’de olduğu ileri sürdü. Ancak, mahkeme kararda 'Yapılan yazışmalar sonunda, DSi ile istanbul Belediyesi arasında 5216 Sayılı Yasa ve 2010/5 sayılı Başbakanlık genelgesi doğrultusunda 'Riva Deresi Anakol Islahı Çalışması' için bir anlaşma yapılmaması ve bu çalışmanın DSİ tarafından kararlaştırılıp, uygulanması; henüz bir kamulaştırmanın bulunmaması karşısında, el atma bedelinden DSİ’nin sorumlu bulunduğu' ifadelerine yer vererek, kamulaştırma ile ilgili İBB’yi sorumlu bulmadı. Yine aynı kararda kamulaştırmasız el atmadan dolayı DSİ’yi tazminat ödemeye mahkûm etti." 

'İBB’nin ıslah çalışmaları ile ilgili yetkisi kalmadı'

"DSİ, bu davadan sonra, 2015 yılında, Riva Deresi Islahı kapsamındaki kamulaştırma planlarını İBB’ye gönderdi. İBB, aynı yıl İstanbul Valiliği’ne başvurarak, kamu yararı iptal kararı aldırdı. Kararda şu ifadelere yer verildi: 'Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan 29/06/2015 tarihli ve 124252 sayılı yazıda, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 21. Maddesi'ne göre kamulaştırma işlemlerinden vazgeçildiği belirtilmiştir. Bu nedenle; Büyükşehir Belediye Başkanlığının 29/06/2015 tarihli ve 124252 sayılı yazısına konu Valilik makamının ilgi (a) onayı ile alınan 'Kamu Yararı Kararı'nın; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 21. Maddesi hükmü gereğince iptal edilmesini olurlarınıza arz ederim.'

Böylece İBB’nin, DSİ’nin sorumluğundaki Riva Deresi ıslah çalışmaları ile ilgili hiçbir yetkisi kalmadı."