'Hattat Holding’e özel değişiklik yapılmasını sağlayan plana geçit verilmedi'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Bartın’da halkın iradesine ipotek koyarak yapılmak istenen ve ekolojik yaşama büyük zararlar verecek olan Hema Termik Santrali mücadelesini sürdürüyor.

Haber Merkezi

Mimarlar Odası Amasra'daki Hattat Holding'in termik santral planına ilişkin bir açıklama yaptı.  

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27 Ekim 2016 tarihinde onaylanan Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine ilişkin işlemin iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebiyle dava açmıştı ve Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.  

Çevre Şehircilik Bakanlığı, yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını isteyerek, karara itiraz etmişti.  

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise, bakanlığın itirazını reddetti.

Doğa katliamına yol açacak ve telafisi imkânsız zararlar verecek plan değişikliği acilen iptal edilmelidir

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

“Bartın’daki Hema Termik Santrali’ne ilişkin Bartın Platformununi bölge halkının mücadelesinin yanındayız. Hattat Holding tarafından yapılmak istenen Hema Termik Santrali’nin ÇED olumlu raporuna karşı Bartınlılar 7 Kasım’da 2 bin 119 kişi tarafından dava açarak termik santralın yapımına itiraz etmişti. Dava açıldıktan bir gün sonra, ‘Zonguldak – Bartın – Karabük’ illerini kapsayan Çevre Düzeni Planı değiştirilerek termik santralın yapımına olanak sağlanmıştı.  Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğini yargıya taşıdık ve Danıştay 6. Daire dava konusu işleme ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Hakim yürütmeyi durdurma gerekçesinde, termik santralin yapılabilmesi amacıyla çevre düzeni planı değişikliğine konu edilen alanın yüzde 90 oranında orman alanına isabet ettiğini vurgulamıştı. Çevre düzeni planı değişikliği ile doğal orman alanının kaldırılarak termik santral alanının önerilmesinin yanlışlığına dikkat çekmiş, bu değişikliğin bir çevre düzeni planında olması beklenen ekolojik duyarlılık, çevresel koruma, orman alanlarının bütünlüğünün sağlanması gibi ilkelerle bağdaşmadığını dile getirmişti.  Bunun üzerine bakanlık karara itiraz etti, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise, bakanlığın itirazını reddetti. Doğa katliamına yol açacak ve telafisi imkansız zararlar verecek plan değişikliği acilen iptal edilmelidir.” 

'Hattat Holding’e özel değişiklik yapılmasını sağlayan plana geçit vermemiştir'

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

Amasra tarihi ile arkeolojisi ve doğal tüm varlıkları ile halkındır, halkın kalacaktır. Bu yolda Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, Bartın Platformu ile dayanışma halindeyiz. Termik santrali halk istemediğini rekor imza ile dava açarak göstermiştir.  Yargı, orman alanının katline yol açan, Amasra’nın turizm, kent, tarih kültürüne ve kamu yararına aykırı olan, Hattat Holding’e özel değişiklik yapılmasını sağlayan plana geçit vermediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Mahkeme Hattat Holding istedi diye Çevre Düzeni planı değiştirilemeyeceğini de gözler önüne sermiştir. Bu ülkenin toprakları sermayeye değil, halka aittir.”

Kimdir Hattat grubu?

Hattat Holding otomotiv, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 350 milyon dolar civarında cirosu olan grup 2005 yılında 20 yıl süreyle işletmek üzere Türkiye Taş Kurumu’ndan (TTK) Amasra-B kömür sahasını rödovans karşılığında almıştı. 2005’i izleyen 3 yıl içinde kömür çıkarma faaliyetinin başlaması öngörülmesine rağmen yasal ve altyapısal çeşitli engeller öne sürülürek üretim ertelendi. 

Madencilik faaliyetlerine dönük olarak 400 milyon dolar harcandığı söylenirken maden sahalarının uzantısı olarak iki de kömür santrali projesi bulunuyor. Madenden çıkan kömürün hem bu santrallerde kullanılması hem de Eren grubuna satışı planlanıyor. Eren grubuyla bu konuda bir anlaşma yapılmış durumda. Kendi santrallerini 2023 yılında devreye almayı hedefleyen grup, 2019-2025 döneminde çıkan kömürün yüzde 90’ını Eren grubuna satmak üzere anlaşma imzalamış durumda. Anlaşma ile garanti edilen miktar 7 milyon ton civarında.