GÖRÜŞ | Yeni soygun kapısı: Ölçü ve ayar kanununda değişiklik

'Ölçü ve Ayar Kanunu' kapsamındaki periyodik muayene hizmetleri özelleştirildi. Bu düzenleme neredeyse hayatın her alanını etkileyecek...

Ali Ufuk Arikan

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, Ölçü ve Ayar Kanunu kapsamındaki  periyodik muayene hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın özelleştirme kapsam ve programına aldı.

Söz konusu haber, birçok haber kuruluşu tarafından rutin bir “Resmi Gazete” bilgisi olarak geçiştirilirken, düzenlemenin arka planında yine şirketlere kıyak, yurttaşlara ise yeni borç başlığı var.

Kanun hangi başlıkları içeriyor?

Ölçü ve Ayar Kanunu, “Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, havagazı, doğalgaz, akaryakıt sayaçları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilimölçü transformatörleri ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının muayenesi, ayarlanması ve damgalanması” gibi birçok başlığı içeriyor.

Yine bu kanun kapsamındaki “periyodik muayene” ise, “Belli sürelerde olmak üzere, bu Kanun kapsamına giren ölçü ve ölçü aletleri için yapılan genel muayene” anlamına geliyor.

Yurttaşların hayatını yakından ilgilendiren tüm bu başlıklardaki denetim ve düzenleme yetkisi devletin asli görevleri arasında bulunuyordu.

Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan bu değişiklik, söz konusu denetim görevinin şirketlere devrini içeriyor.

'Denetim devletin işidir, özelleştirilmesi kabul edilemez'

Konuya ilişkin görüşlerini aldığımız Tüketici Hakları Derneği Turhan Çakar, “Denetim işi devletin işidir, bu asli işin özelleştirilmesi kabul edilemez” dedi.

Devletin doğal görevinin, ilgili kamu kurumunun doğal görevinin özel sektöre verilmesi, halkın parasının şirketlere aktarılması anlamına geleceğini söyleyen Çakar, “Böylesi bir düzenlemeyi şiddetle protesto ediyorum” dedi.

'Şirketlere yeni kazanç kapısı'

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 81 ilde teşkilatı var, Ölçü ve Ayarlar’a ilişkin müdürlük var. Denetimleri buralar yapıyorlar şu anda. Bugüne kadar bu denetimi yapmış bu kurumlar. Şimdi sen devletin kaynaklarını, halkın parasını şirkete vermek için böylesi bir düzenleme çıkarıyorsun” diyen Çakar, “Bu son deece yanlış bir adım, kamu yararına aykırı. Şirketlere yeni kazanç kapısı yapılan bu iş, devletin asli görevidir. Bu adım halka bir ek maliyet olarak da dönebilir. Özelleştirmelerdeki diğer tüm başlıkların sonucu bu oldu” ifadesini kullandı.

Kendisinin bölünmeden önce ilgili bakanlıktan emekli olduğunu, eski bir denetimci olduğunu vurgulayan Çakar, mevcut durumda doğru düzgün bir denetim planı olmadığını, yapılması gerekenin burayı geliştirmek olduğunu, kesinlikle özelleştirmeye yönelik bir adım atılmaması gerektiğini dile getirdi.