Gökova yağmalanıyor: Süzer Holding'den kaçak inşaat

Süzer Holding, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde bulunan kıyı bölgesindeki kaçak inşaatını sürdürüyor. Yurttaşlar yağmaya tepkili.

Haber Merkezi

Muğla'nın kıyılarında yağma projeleri sürüyor. Kentte jeotermal enerji santralları için 32 sahayı ilana çıkaran AKP, holdinglerin inşaatlarına göz yummaya da devam ediyor.

Süzer Holding’in Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde, kitesurf sporunun yapıldığı sahile giden yol üzerinde, Akçapınar Azmağının kenarında, 102 ada, 108 ve 109 numaralı parseller üzerinde yaptığı kaçak inşaatlarla ilgili olarak Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi faaliyetin yürütüldüğü alanda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Akyaka'nın Sesi sitesinde yer alan habere göre, "Muğla Cennet Kalsın" ve "Gökova'yı Vermecez" pankartları açılan açıklamada, Gökova Meclisi üyeleri ayrıca yasadışı faaliyetle ilgili olarak CİMER üzerinden şikayet dilekçesi göndermek üzere kampanya başlattı.

Süzer Holding Gökova'ya göz dikmiş

Süzer Holding, internet sitesinde yayınladığı bir proje tanıtımı videosunda, Gökova Kıyılarında 6 tane turizm faaliyetine yönelik proje hazırladıklarını, bunlardan birisinin Gökova Sulak Alanında, kitesurf turizmine yönelik konaklama tesisleri olduğunu duyurmuştu.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kamuoyundan gizleyerek hazırlattığı "Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu" sonrasında Gökova doğal sit alanlarının koruma derecelerini düşürmesinden sonra bu tür projelerin gündeme gelmesi, bölgede bakanlığa yönelik tepkilerin büyümesine neden oldu. Dört yıldır gizlenen ve yakın zamanda ortaya çıkan rapor hakkında MUÇEP Gökova Meclisi daha önce bir değerlendirme yayınlayarak eleştirmişti. MUÇEP Gökova'nın eleştirilerini destekleyecek şekilde, Sayıştay'ın "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporu"nda da bakanlığın bu raporu hazırlayış sürecinde yapılan birçok hukuki usulsüzlüklere yer veriliyor.

Diğer yandan dün Ula Belediyesi de bir kamuoyu açıklaması yaparak yasadışı inşaatların mühürlendiğini, para ceza uygulandığını, belediye encümeninde yıkım kararı alındığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Ula Belediyesi daha önce kitesurf plajında yapılan 6 adet kaçak bungalovu da mühürlemiş ve yıkım kararı almıştı. Ancak bu kaçak inşaatlar iki yıldır yıkılmadığı gibi konaklama tesisi olarak işletilmeye devam ediyor.

Bakanlık eliyle gelen tahribat

Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi, doğal sit alanlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından adeta yangından mal kaçırırcasına gizli yürüttüğü sürecin sonunda, yeniden değerlendirilerek neredeyse tamamının koruma statüsü düşürüldü. Doğal Sit Alanlarının yeniden değerlendirmesinin dayandırıldığı Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu dört yıl boyunca bir devlet sırrı gibi kamuoyundan gizlendi. Nihayet kamuoyuna yansıyan bu raporun hem ulusal, hem uluslararası mevzuat, hem de bilimsel etik açısından bir skandal olduğu orta çıktı. Raporun hazırlanış sürecinde işlenen hukuksuzluklar Sayıştay’ın yeni yayınladığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Denetim Raporunda da net bir şekilde ortaya konuldu. Böylesine vahim işleyen bir süreç sonunda yalnıza Gökova değil, Türkiye’nin tüm doğa koruma alanları rant ve betonlaşma baskısı altına sokuldu.

Değişikliklerin ilk sonucunu Okluk Koyunda yapılan Cumhurbaşkanlığı Konutu inşaatı ile vahim bir şekilde gördük. Barselona Sözleşmesi ile koruma altında olan bölge koruma dışına çıkarılarak on binlerce ağaç katledildi, kara ve deniz ekosistemleri, endemik flora ve fauna bir daha geri gelmeyecek şekilde tahrip edildi. Köylülerin toprakları kamulaştırıldı."

'Gökova’dan elinizi çekin'

"Görüyoruz ki ÖÇK Bölgesi Gökova’ya ikinci darbe Gökova Sulak Alanı üzerinden planlanıyor. Süzer Holding’in web sitesinde yayınlanan bir proje tanıtım videosunda, Gökova kıyıları üzerinde altı noktada proje hazırlığında oldukları, bu hazırlıkları da Bakanlık ile kol kola yürüttükleri anlaşılıyor. Tanıtım videosunda kitesurf sporunun yapıldığı Akçapınar sahiline yakın bir bölgede büyük miktarda arazi satın alarak burada turizm amaçlı tesisler inşaa edeceklerini açıkça ilan ediyorlar. İlan etmekle de kalmayıp 15 tane bungalov tırlarla taşınarak bu araziye kelimenin tam anlamı ile 'gece konduruldu'. Hiçbir imar izni olmadan, Özel Çevre Koruma hükümlerini, Kıyı Kanununu hiçe sayarak kaçak bir yapılaşma başlattılar.

Gökova’nın bir dünya mirası olarak titizlikle korunması gereken çok özel bir coğrafya parçası olduğuna inanan Gökova ahalisi, sivil toplum örgütleri olarak bu doğa talanına sessiz kalmayacağımızı, sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve durdurmak için her türlü meşru ve yasal mücadeleyi vereceğimizi ilan ediyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığını kamu vicdanını yaralayan Muğla Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporuna verdiğini onayı iptal etmeye, aynı Bakanlığı, Muğla Valiliğini, Ula Kaymakamlığını, Muğla Büyükşehir Belediyesini, Ula Belediyesini yetkilerini kullanarak bu yasadışı uygulamaları durdurmaya davet ediyoruz. Doğanın talan edilmesine daha fazla izin vermeyin, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin korunması için gerekli önlemleri alın.

Ve Süzer Holding’e sesleniyoruz: kurdun kuşun yaşam alanlarını sizin rant kapısı yapmanıza izin vermeyeceğiz, Gökova’dan elinizi çekin!"