Dünya Çocuk Hakları Günü: Tarikat ve sömürü kıskacında milyonlarca çocuk var...

Bir yanda bir milyondan fazla çocuk tarikatlara teslim edilirken, diğer yanda 2 milyona yakın 'çocuk işçi' kayısız bir sömürü altında.

Haber Merkezi

Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü...

"Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler" diyordu komünist şair Nâzım Hikmet.

Ancak içinde bulunduğumuz ülkede ve dünyada milyonlarca çocuğun payına ya büyük bir gerici kıskaç ve istismar düşüyor ya da patronların kâr hırsı altında büyük sömürü.

Çocukların üzerine örtülen karanlık örtü: Tarikatlar

Türkiye'de özellikle AKP iktidarının verdiği büyük destek tarikatların gün geçtikçe güç kazanmasıyla sonuçlanıyor.

Tarikatlar eliyle yasadışı medreseler, yurtlar açılıyor, çocuklar buralarda büyük bir gerici saldırı altında kalıyor.

Bu gerici saldırıya tüm tarikat yurtlarında çocuk istismarı ve saldırı eşlik ediyor, bu saldırı ve istismarın ortaya çıkarılabilen çok küçük kısmı ise iktidar desteğiyle sümenaltı ediliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Esergül Balcı, Eylül ayında yaptığı bir açıklamada, "Türkiye'de bir milyon çocuk, tarikatların elinde eğitim görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'deki özel öğretim kurumu sayısı 10.053'tür. Bu kurumların üçte biri mutlaka bir tarikatla veya cemaatle bağlantılı" demişti.

Bu sayı gün geçtikçe artarken, çocukların geleceği bu karanlık ve istismarcı tarikatların eline teslim ediliyor.

Bir diğer sömürü kıskacı: Patronlar

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre, dünya genelinde 72 milyonu tehlikeli işlerde olmak üzere 152 milyon çocuk işçi bulunuyor.

Üstelik gerçek rakamın ILO’nun açıkladığı bu sayının oldukça üzerinde olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de ise TÜİK'in verilerine göre 720 bin çocuk işçi var.

Ancak bu sayının da tüm TÜİK verileri gibi gerçeği yansıtmadığı, ülkede çocuk işçi sayısının iki milyona yaklaştığı belirtiliyor.

Fabrikalarda ucuz iş gücü olarak görülen, uzun saatler çalıştırılan ve ağır işlerde büyük bir sömürüye maruz kalan çocuk işçilerin payına ya iş cinayetleri ya da patronun keyfi işkenceleri düşüyor.

İSİG Meclisi verilerine göre, 2013 yılında 59 çocuk, 2014 yılında 54 çocuk, 2015 yılında 63 çocuk, 2016 yılında 56 çocuk, 2017 yılında 60 çocuk, 2018 yılında 67 çocuk ve 2019 yılında 67 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Bu cinayetler 2020 yılında da pandemi koşullarında hız kesmeden devam ediyor. 

Üstelik çocuk işçiler iş yerlerinde patron ya da usta saldırısına uğruyor, keyfi bir şekilde işkenceye de maruz kalıyor.

Bunun son iki örneği İstanbul ve Kocaeli'de yaşanırken, iki örnekte de çocukların şiddete maruz kaldığı görüntüler basına yansıdı.