DİSK: Covid-19 tanısı konulan üyelerimizin %80’i belediye şirketlerinde çalışıyor

DİSK Genel-İş'in yayımladığı araştırmaya göre, Covid-19 tanısı konulan üyelerinin %80’inin belediye şirketlerinde çalıştığı, bu üyelerin yarısının da temizlik biriminden olduğu açıklandı.

Haber Merkezi

DİSK Genel-İş, "Covid-19 salgını ve işyerlerimizde durum araştırması-3 sonuçları" başlıklı bir rapor yayımladı. Sendikanın örgütlü olduğu işyerlerindeki çalışma koşulları ile işçi sağlığı koşullarını ele almak üzere 44 şubesinde uygulanan anketlerin üçüncüsünün 27-29 Mayıs tarihlerinde uygulandığı belirtildi.

DİSK'in raporunun bir bölümü şöyle:

"Raporumuzda, örgütlü olduğumuz işyerlerinin ve birimlerin salgın bakımından tehlike ve risk durumları, işyerlerimizde salgın kapsamında alınan önlemlerin yeterlilik düzeyi, örgütlü olduğumuz işyerlerinde sendikamızın sürece katılımı, işyerlerinde müdahale edilmesi gereken olumsuz uygulamalar ve sendikamız üyesi işçilerin salgın sürecindeki çalışma koşullarına ilişkin talepleri ele alınmaktadır.

Covid-19 tanısı konulan üyelerimizin %80’i belediye şirketlerinde çalışan üyelerimizdir. Covid-19 tanısı konulan üyelerimizin %8’i hastane işçisi, %4,5’i kadrolu belediye işçisi %4,2’si konut işçisi ve % 3,2’si üniversite işçisidir.
Belediyelerde Covid-19 tanısı konulan üyelerimizin %94,5’i belediye şirket işçileridir.

Belediyelerde özellikle halkla temasın yüksek olduğu, yakın çalışmanın olduğu, iş yükünün arttığı ve önlemlerin yetersiz olduğu birimler, en çok Covid-19 tanısının konulduğu birimler olmuştur. Covid-19 vakaları en çok temizlik, park-bahçeler, toplu taşıma ve fen işleri birimlerinde görülmüştür.

Şubelerimizin %36,4’üne göre işyerlerinde alınan önlemler yeterli, %59,1’ine göre ‘kısmen’ yeterli, %4,5’ine göreyse önlemler yetersizdir.

Mücadelemizin de etkisiyle, hastalık belirtisi gösteren işçilerin derhal muayene edilmesi ve test uygulanması, çalışma saatlerinin kısaltılması ve dönüşümlü çalışma uygulanması, işyerlerinde ücretsiz izin ve yıllık izin kullandırma dayatması yapılmaması, ücretsiz-uygun kişisel koruyucu ekipman sağlanması işyerlerinde yaygınlaşan salgın önlemleri olmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında sendika temsilcilerinin yeteri kadar söz ve karar sahibi olmaması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları’nda salgına yönelik kararlar alınmaması ya da uygulanmaması, salgın sürecine özgü Risk Değerlendirmesi ile Acil Durum Planı’nın yapılmamış olması ve çalışma ortamının sosyal mesafe kuralına uygun olmaması işyerlerindeki en yaygın eksikliklerdir."