Diş hekimlerine 'normalleşme' baskısı

Sadece acil tedavilerin yapılmasının uygun olduğu kamuya bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, 'normalleşme' için hekimlere baskı yapılıyor.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri" ile ilgili genelgede, artan Covid-19 vaka sayılarına rağmen bulaş riskinin en yüksek olduğu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde, ivedilikle normalleşmeye gidilmesi istendi.

Pandemi sürecinde sadece acil tedavilerin yapılmasının uygun olduğu kamuya bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, acil olmayan işlemlerin de yapılması için hekimlere baskı uygulanıyor. Bakanlık genelgede ek olarak gerekirse vardiyalı çalışılması için başhekimliklere yetki veriyor.

Konuyla ilgili soL'a konuşan bir diş hekimi, "Sağlık alanında akşam saatlerinde sadece acil hizmeti verilir. Biz bunu zaten veriyoruz ama hiçbir hastanede gece saatlerinde poliklinik yapılmaz. Bakanlık bu uygulamadan derhal vazgeçmelidir" ifadesini kullandı.

Bakanlığın, "Diğer sağlık birimlerinde olduğu gibi ağız ve diş sağlığı birimlerinde de hizmet sunumunun başlaması ve tedavi gereksinimlerinin kontrollü olarak karşılanabilmesi gerekmektedir" denilen açıklamasında şunlara yer verildi:

  • Fiziksel kapasitenin etkin ve verimli kullanımı, artan tedavi gereksinimlerinin karşılanabilmesi ve personel verimliliğine ilişkin eylem planları belirlenmelidir. Bu amaçla; mevcut personel ve ünit kapasiteleri göz önünde bulundurularak çalışma saatleri yeniden düzenlenmeli ve gerekli görüldüğü takdirde vardiyalı çalışma takvimi belirlenerek İl Sağlık  Müdürlüklerine aylık olarak gönderilmelidir.
  • Filyasyon çalışmaları kapsamında yapılan görevlendirmelerde ağız ve diş sağlığı hizmeti veren kurumlardan görevlendirilecek personel sayısı, ilgili başhekimliklerle koordineli olarak ve poliklinik hizmetlerini aksatmayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 
  • Tüm kurumlarda triaj birimleri oluşturularak hastaların aciliyet durumlarının tespiti ve ilgili birimlere yönlendirilmesi sağlanmalı, böylece bina içerisinde oluşacak hasta yoğunluğunun önüne geçilmelidir. Mümkün olan durumlarda triaj birimleri öncelikli olarak  uzaktan iletişim yöntemleri (telefon, internet gibi interaktif yöntemler ile) kullanılarak hizmet verecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu birimde hastane kapasitesine uygun sayıda personel  görevlendirmesi yapılmalıdır. 
  • Acil ve zorunlu diş hekimliği hizmetleri kapsamında tanımlanmış olan vakalarda; kanal tedavisi, diş çekimi, protez tamiri, düşmüş/kırık dolgu yenilenmesi, kron/köprü simantasyonu vb. dental müdahalelerin mümkünse aynı seans içerisinde, değilse mümkün olan  en az sayıda tedavi seansında yapılmasını sağlayacak şekilde randevu planlaması yapılmalıdır.
  • Sağlık kuruluşunda acil ve zorunlu tedaviler hariç tüm tedavi hizmetleri randevulu olmalı ve kurumlardaki randevusuz hasta girişi en aza indirgenmelidir. MHRS randevularının düzenlenmesi, aynı seansta tedavi işlemlerinin ve tedavi sonrası ortam dezenfeksiyonunun yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde, başhekimlikler tarafından yapılmalıdır. 
  • Gerekli hallerde uzmanlık branşına bakılmaksızın tüm hekimlerin yoğunluk olan birimlerde görevlendirilmesi yapılmalı, bu sayede mevcut iş gücünün etkin kullanımı sağlanmalıdır.
  • Nöbet hizmetlerinin planlanması; aktif diş hekimi sayısı, ulaşılabilirlik, yardımcı personel sayıları ve hasta potansiyeli değerlendirilerek il sağlık müdürlüklerince yapılmalıdır. 
  • Diş protez laboratuvarlarında çalışan personel sayısı, hasta yoğunluğu ve iş kapasitesi göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmelidir.