'Din hanesinin boş bırakılması ve din değişikliği e-Devlet üzerinden yapılabilecek' duyurusu

e-Devlet'te 'nüfus kaydında din değişikliği' sayfası açıldı. Buna göre mobil ya da elektronik imza ile din değişikliği yapabileceği duyuruldu. Din hanesinin boş bırakılması da aynı yöntemle yapılabilecek. Mobil imza GSM şirketlerinden alınabiliyor.

Haber Merkezi

e-Devlet'te "nüfus kaydında din değişikliği" sayfası açıldı.

Buna göre mobil ya da elektronik imza ile din değişikliği yapabileceği duyuruldu. 

Din hanesinin boş bırakılması da aynı yöntemle yapılabilecek

Mobil imza GSM şirketlerinden alınabiliyor.

2017 yılında Aydınlanma Hareketi adına İçişleri Bakanlığına başvuran Hukukta Sol Tavır Derneği Başkanı Ali Rıza Aydın, yeni kimlik kartlarının yongasında gizlenen din hanesinin tamamen kaldırılmasını talep etmişti. 

İçişleri Bakanlığı 11 Nisan 2017 tarihli yazısıyla, kimlik kartının yongasında gizli olarak yer alan din hanesinin tümüyle çıkarılarak yeniden düzenlenecek kimlik kartı verilmesi talebini reddetmişti.

Bakanlığın ret işlemi üzerine, Aydınlanma Hareketi katılımcılarından Hukukta Sol Tavır Derneği Başkanı Ali Rıza Aydın ve Aydınlanma Hareketi hukuk birimi üyelerinden Av. Başak Aydın Tantürkü, İçişleri Bakanlığının ret işleminin iptali için 12 Haziran 2017 tarihli dilekçeyle Ankara İdare Mahkemesine başvurmuştu.

Dava henüz sonuçlanmadı.