DGM direnişinin 44. yıldönümü

DİSK üyesi sendikalar, 44 yıl önce bugün işçi sınıfının örgütlülüğüne ve halk muhalefetine saldıran DGM tasarısına karşı direniş başlattı. Direniş sonucunda tasarı gündemden düştü.

Haber Merkezi

Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kuruluşuna ilişkin bir madde 1973 yılında çıkarılan bir kanunla Anayasa'ya eklenmişti. Anayasa Mahkemesi'nin 6 Mayıs 1975 tarihli bir kararıyla bu kanun anayasaya biçim yönünden aykırı bulunarak iptal edildi.

27 Mayıs Anayasası olarak da bilinen 1961 Anayasası'nın "ülkeye bol geldiği" düşüncesini sık sık tekrarlayan Demirel'in Milliyetçi Cephe hükümeti 1976 yılında bir deneme daha yaptı ve DGM'lerin kurulması için bir yasa tasarası hazırladı. 1976 Haziran'ında meclise sunulan teklif, 12 Mart faşist yönetiminin toplumsal hareketleri ve işçi sınıfının örgütlenmesini bastırma arzusunu paylaşıyordu.

Başta DİSK üyesi sendikalar, toplumsal muhalefet bu yasa tasarısına karşı harekete geçti. DİSK 6 Eylül 1976'da saat 13.00'de işi bırakma kararı aldı.

DİSK'e bağlı tüm sendikaların tüm işyerlerinde iş bırakma kararı, Genel Grev yasaklanmış olduğu için "Genel Yas" olarak ilan edildi.

Yakın tarihimizde DGM Direnişi olarak yerini alan eylemlerin ardından 11 Ekim 1976’da DGM yasa tasarısı geri çekildi ve 12 Eylül Anayasası'yla geri dönmek üzere ortadan kalktı.

 

Canol Kocagöz'ün çizgileri ve Lastik İş Dergisi kapağı