Dedelerimizin mezar taşları: Erdoğan bu yazıyı okuyabilecek mi?

Erdoğan, yine 'Gençler dedelerinin mezar taşını dahi okuyup anlamaz durumda' derken, mezar taşlarıyla aramıza giren tek engel gerçekten Arap harfleri mi?

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık "dedelerimizin mezar taşlarını okuyamaz hale geldik", "bir günde cahil bırakıldık" açıklamaları yapmaya devam ediyor.

Latin alfabesine geçişi hedef alan Erdoğan, Harf Devrimi öncesi ülkede okuma-yazma oranının yüzde 8,6 olduğunu, kadınlarda bu oranın yüzde 3,5'larda olduğunu ise hiçbir şekilde gündeme getirmiyor.

Peki, bu oranların dikkate alınmadığı ve Erdoğan'ın dediği gibi Arapça öğrenildiği durumda "dedelerin mezar taşları" gerçekten okunabilecek mi?

Bu konu çeşitli yıllarda farklı şekillerde gündeme gelirken, daha önce soL'da yer alan "Dile Gelen" adlı blokta bu tartışmaya ilişkin gerçekleri kaleme alan Özgür Aydın, bir mezar taşı yazısı örneği paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Osmanlı Türkçesi" adlı dersin liselerde zorunlu ders olarak okutulması gerektiğini savunanların gerekçesi ne? Söyledikleri, çocuklarımızın bugüne kadar okuyamadıkları metinleri okuyabilmeleri! Oysa Osmanlıca yazılmış tüm önemli metinler, uzmanlar tarafından Latin harflerine zaten aktarılmış durumda. Bu konuda uzman yetiştiren Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde bile Divan Edebiyatı derslerinde Latin harflerine çevrilmiş metinler tercih edilirken, lise öğrencilerinin Latin harfleriyle yazılmış metinleri bir kenara itip Arap harfleriyle yazılmış metinleri tercih etmelerini mi bekliyorlar? Hangi önemli eserin Latin harflerine aktarılmış biçimi bulunmamakta? Mezar taşlarının mı?

Erdoğan geçen hafta sonu yine dedesinin mezar taşını okuyamayanlardan yakındı, eski yazı diye bir şey olmadığını, eskimeyen yazı olduğunu, çocuklarımızın da o eskimeyen yazıyla yeniden buluşması gerektiğini söyledi. Erdoğan sanıyor ki o “eskimeyen yazı” dediği Arap yazı sistemini öğrenenler mezar taşlarını okuyup anlayacak. Dedelerimizin mezar taşlarıyla aramıza giren tek engel Arap harfleri mi? İşte size “Osmanlı Türkçesi” derslerinin ilham kaynağı olan mezar taşlarından birinde yazılanlar:

Hüve’l-hayyü’l-bâkî
el-Mevtü ke’sün küllü nâsin şâribûn
ve’l-Kefenü siyâbun küllü nâşin lâbisûn
ve’l-Cenâzu merkebun küllü nâsin râkibûn
ve’l-Kabru bâbun küllü nâsin dâhilûn
Hayf sad hayf bağ-ı dehrin ekmeli
Gitti dünyâdan yıkıldı ilm evi
Gitti tevhîd ile râh-ı Hakka ol
İlm ile tutmuşdı doğru yol
Ey-Hulûsî söyle mevt-i târîhini 1281
Rahmet ile yâd ideler nâmını
Müderrisîn-i kirâmdan esbak Samsun
Müftîsi fazîletlu merhum Ahmed Efendi’nin
Rûh-i şerîfiyçün el-fâtiha
Fi gurre Cim sene 1281

Anlaşılıyor mu? Bütün mesele zannedildiği gibi Arap harflerini okuyabilmek mi? Öğrencilerimiz Arap yazı sistemini öğrenecek, sonra içinde Arapça ayet ve hadislerin bulunduğu, hatta zaman zaman Farsça tümcelerin bile yer aldığı mezar taşlarını okuyup anlayacak. Öyleyse gelin bu dilleri de öğretelim ki çocuklarımız mezar taşlarını rahat rahat okusunlar!