Burdur Valisi vakaların yaş ortalamasını açıkladı

Burdur Valisi, 'Vaka yaş ortalaması 36 civarındadır. Erkeklerde yoğunluk 19-26 yaş gurubundayken kadınlarda yoğunluk 39-46 yaş gurubundadır' dedi.

Haber Merkezi

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Covid-19'un kentteki seyriyle ilgili sosyal medyadan açıklamalar yaptı.

"Vaka yaş ortalaması 36 civarındadır. Erkeklerde yoğunluk 19-26 yaş gurubundayken kadınlarda yoğunluk 39-46 yaş gurubundadır" diyen Arslantaş, kentte diyabet, hipertansiyon ve KOAH gibi hastalıkları olanların büyük risk grubunda olduğunu belirtti.

Arslantaş'ın açıklamalarının bir bölümü şöyle:

"Vaka yaş ortalaması 36 civarındadır. Erkeklerde yoğunluk 19-26 yaş gurubundayken kadınlarda yoğunluk 39-46 yaş gurubundadır. Bulaşların (%65’in üzerinde) ev içi temas ile gerçekleştiği görülmektedir. Kişisel temasın en yoğun olduğu, maske, mesafe gibi önlemlerin göz ardı edildiği evlerde gerek yakın/uzak akrabalar arasında gerekse komşular arasında yoğun bir enfeksiyon yayılımı görülmektedir.

Başta ev gezmelerinden vazgeçmek olmak üzere kişi sayısının arttığı yerlerde özellikle sosyal mesafeye çok dikkat etmek gerekiyor. Sokakta maske takma oranımız neredeyse %100. Maskeyi evlerde ve kapalı mekanlarda da çıkarmayalım.

Kadınların (%73) ev ortamında bulaştırma yüzdeleri erkeklere (%61) göre daha fazla görünmektedir. Kadınların hastaneye yatma ihtimali (%68), erkeklere göre (%57) daha yüksektir.

İlimizdeki COVID-19 kaynaklı bütün ölüm vakaları incelendiğinde temel olarak bazı kronik hastalıkları ve ileri yaşa bağlı hastalıkları olduğu, özellikle yaygın olarak Diyabet, Hipertansiyon ve KOAH gibi hastalıkları olanların büyük risk grubunda oldukları görülmektedir. İlimizde COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi sürecine alınan hastalarımızda yaş farkı olmaksızın yaklaşık 10 gün iyileşme süresi geçirdikleri gözlemlenmiştir."