Boyun Eğme'de İşçinin Hukuk Köşesi

İşçinin Hukuk Köşesi, haftalık siyasi dergi Boyun Eğme'de her hafta yayımlanan bir bölüm. Sorular ve yanıtları biçiminde hazırlanan çalışmayı Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağı yapıyor. Köşe bu hafta Covid nedeniyle karantinaya alınan çalışanların haklarına ayrılmış.

Haber Merkezi

İşçinin Hukuk Köşesi'nden

Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındım, patron beni işten çıkarabilir mi? Çıkarırsa ne yapabilirim?

Nisan ayında 7244 Sayılı düzenlemeyle yürürlüğe giren ve Kasım ayına ka-dar uzatılan uygulamaya göre karantinaya alınmış olmanız sebebiyle iştençıkarılmanız hukuka aykırıdır. Patron iş sözleşmenizi bu sebeple feshedecekolursa; koşulları varsa işe iade başvurusu yapabilir veya kıdem ve ihbar taz-minatlarınızı talep edebilirsiniz. Öte yandan karantina sebebiyle işten çıkarmaişlemi yapan patronu Alo 170’e şikâyet etmeniz halinde; ayrıca idari para cezasıyaptırımı da uygulanabilecektir.

Koronavirüs testim pozitif çıktı, patron raporumuSGK sistemine eklemiyor, beni zorla çalıştırmakistiyor. Ne yapmalıyım?

Bulaşıcı hastalık taşıyan işçinin zorla çalıştırılması temel insani hak veyükümlülüklerin açıkça ihlalidir. Tanı konulmuş işçinin, işyerinde çalışma-ya devam etmesi hem patron hem de işçi bakımından cezai sorumlulukdoğuracaktır. Bu durumda kesinlikle işyerine gitmeyi reddetmeniz gerekir.Raporunuzu noterden göndermek sakıncalı ve ayrıca masraflı olacağından;işyerinin kurumsal e-posta adresine iletebilir, rapor gereğince çalışama-yacağınızı belirtebilir ve raporunuzun sisteme eklenmesini aksi halde ilgilikurumlara şikâyet edeceğinizi ihtar edebilirsiniz.

Konuyla ilgili başka soruları ve yanıtlarını 25 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan Boyun Eğme dergisinde bulabilirsiniz.

Boyun Eğme bir aranın ardından biçim değiştirmiş olarak haftalık yayınına devam ediyor. 10 Eylül'de bu yeni biçimiyle ilk olan 230. sayısı yayımlandı. Boyun Eğme'deki yeniliklerden birisi İşçinin Hukuk Köşesi. Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağı tarafından hazırlanıyor. İşçinin Hukuk Köşesi'ni Patronların Ensesindeyiz Genel Koordinatörü Selahattin Kural'la konuştuk.

İşçinin Hukuk Köşesi nasıl hazırlanıyor? Soru cevap biçiminde çalıştığınızı görüyoruz. Size gelen soruların yanıtları mı bunlar?

Patronların Ensesindeyiz ağı ilan edilişinden sonra geçen 2 yıllık sürede kriz fırsatçılığına karşı işçilerin mücadele ettiği, haklarının neler olduğunu öğrendiği ve hukukçularına danıştığı  bir ağ oldu. 

Salgının Türkiye’de de yayılmaya başlamasının ardından hatırlayacağınız gibi işçi haklarını etkileyen bazı hukuki düzenlemeler yapılarak işçilerin çalıştırılmaya devam etmesi sağlanmıştı. Bu belirsiz tablodan faydalanan patronlar kriz fırsatçılığına ek olarak salgın fırsatçılığı yaparak işçilerin haklarına saldırdı. İşçinin Hukuk Köşesi bu belirsiz tabloda işçilere haklarının neler olduğunu sade, anlaşılır bir tarzla anlattığı bir köşe oldu. 

İşçinin Hukuk köşesi PE Ağına gelen ihbar ve sorular üzerinde çalışılarak ve PE bünyesinde bulunan dayanışma ağlarında oluşan gündemler üzerinden belirleniyor. 

Hukukçular mı hazırlıyor? Ya da bir PE avukatı var ve o hukuki sorulara yanıt mı veriyor?

O haftaki konu belirlendikten sonra konunun uzmanlık alanına göre PE hukukçuları içeriğini hazırlıyor. İşyerinde, sektörde karşılaşılan sorunlardan süzülerek bir bütünlük içerisinde o hafta işçilerin iş yerindeki sorunlarını ele alan sorular oluşturuluyor. Hukuki altyapısı kurularak sade, anlaşılır cevaplar verilerek işçinin hukuk köşesi oluşuyor. 

Belirli bir konu bütünlüğü ile hazırladığınız görülüyor. Konu seçimini nasıl yapıyorsunuz?

Her hafta işçilerden PE Ağına gelen ihbarların ve soruların genel bir taraması yapılarak konu belirleniyor. Örneğin, iki haftadır vaka sayılarının artmasından dolayı ihbarların ağırlığı işyerindeki korona riskine karşı alınmayan önlemler olmuştu. Bu sayı ve önümüzdeki sayı Covid riski altında çalışırken karşılaşılan sorunlarda neler yapmak gerektiğine yer verildi. 

Bu haftayla birlikte üçüncüsünü yayınlamış oldunuz, belki bu soru için erkendir ama geri dönüşler alıyor musunuz? Yani İşçinin Hukuk Köşesi işçilere nasıl ulaşıyor? Nasıl karşılanıyor? 

Evet bunu ölçmek için erken ama işçilerden PE'ye gelen ihbarlar arasında o hafta köşedeki konu ile ihbarlar arasında paralellik olduğunu gördük. Köşe, işçilerin işyerinde yaşadığı sorunların anlaşılması, haklarını bilmesi ve paylaşması için bir yönlendirici araç oldu.