BM raporu: Doğanın yıkımını durduracak tek bir hedefe bile ulaşılamadı

BM’nin raporuna göre dünya geçen 10 yıl içinde Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri’nden birine bile ulaşamadı.

Dış Haberler

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Japonya’da 2010 yılında kabul edilen Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri’nden birine bile ulaşılamadı.

BM tarafından hazırlanan rapora göre, 2010 yılında yaban hayatı ve yaşamsal ekosistemlerin yok olmasını önleme hedefleri olarak hazırlanan ve 2020’ye dek ulaşılması öngörülen hedeflerden hiçbiri tam olarak yerine getirilemedi.

Bu, dünya devletlerinin doğal hayatı korumak için hedeflerine ulaşamadan kaçırdığı ikinci on yıl oldu.

Çok sayıda tür tehdit altında

BM’nin Küresel Çeşitlilik Görünümü 5 adlı raporuna göre, bazı alanlarda ilerleme kaydedilmesine rağmen son 10 yılda  doğal habitatlar yok olmaya devam etti, çok sayıda tür insan etkinlikleri nedeniyle soyunun tükenmesi tehdidi altında olmaya devam ediyor. Raporda çevreye zarar veren toplam 500 milyar dolarlık devlet sübvansiyonlarının da verilmeye devam ettiğine işaret edildi.

Guardian gazetesinin haberine göre, raporda yer alan koruma alanları ve istilacı türlerle ilgili olanların dahil olduğu hedeflerden 6’sına kısmen ulaşıldığı belirtildi.

Rapora göre hükümetler karasal ve iç su alanlarının yüzde 17’sini, deniz alanlarının yüzde 10’unu korumayı başaramadı. 2000 yılında yüzde 29 olan koruma altındaki yaşamsal biyoçeşitlilik alanlarının oranı ise yüzde 44’e yükseldi. Adalarda 200 istilacı tür imhası gerçekleştirildi.

BM doğal yaşamın bozulmakta olduğuna ve harekete geçilmekte başarısız olunmasının Paris İklim Anlaşması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini baltalayacağına işaret etti.

Bir hafta içinde üçüncü rapor

BM’nin raporu bu hafta içinde gezegenin ekolojik olarak yıkımına işaret eden 3. rapor oldu. Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Londra Zooloji Derneği tarafından yayımlanan Yaşayan Gezegen 2020 adlı raporda da küresel yaban hayat popülasyonunun aşırı tüketim, insan nüfusu artışı ve yoğun tarım nedeniyle üçte iki oranında düştüğü belirtilmişti.

Pazartesi günü de İngiltere’de Kuşların Korunması Derneği tarafından yayımlanan raporda İngiltere’nin Aichi hedeflerinden 17’sine ulaşamadığı belirtilmişti.

Aichi Biyoçeşitlilik Hedefleri’nde yer alan 20 stratejik hedef gözlemlenmek üzere 60 ayrı unsura bölünmüştü. Bu 60 unsurdan yalnızca 7’sinde başarılı olunduğu, 38’inde ilerleme kaydedildiği ve 13 unsurda ise hiçbir ilerleme olmadığı belirtildi. 2 unsurda ilerleme olup olmadığıysa bilinmiyor.

Ormansızlaşma artıyor

Başlıca hedeflerden doğal habitatların kaybının yarıya indirilmesi hedefine de ulaşılamadı. Son 5 yılda küresel ormansızlaşma oranları artarken, Tropikler’de biyoçeşitlilik açısından zengin ekosistemlerin bozulmasında da artış sürüyor. Kırlar ve sulak alanlar yok olmaya, su kaynakları tehdit altında kalmaya devam etti.

BM raporunda hükümetlerin çevreye zarar veren tarım, fosil yakıtları ve balıkçılık sübvansiyonlarının miktarının yarım trilyon dolar olduğu vurgulandı.

Balıkçılık konusunda da aşırı avlanma yüzünden deniz ürünleri stoklarının arttığı ve sürdürülemez düzeyde yan avlanma nedeniyle av hedefi olmayan türlerin de tehdit altında olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Okyanuslarda 260 bin ton plastik birikti

Plastik israfının arttığı belirtilen raporda okyanuslarda biriken plastik parçalarının 260 bin ton olduğu kaydedildi.

BM elektronik kirliliği de ekosistem için kaygı nedeni olarak değerlendirdi.

Mercan resiflerinin yüzde 60'ı tehdit altında

Raporda dünya genelinde mercan resiflerinin yüzde 60’ının tehdit altında olduğu ve bunun başlıca sebebinin gereğinden aşırı avlanma ve yıkıcı uygulamalar olduğu kaydedildi.

Yaşamsal ekosistemlerin korunması hedefine ulaşılamadığı kaydedilen raporda bu durumun en çok kadınlara ve yerli topluluklara zarar verdiğine dikkat çekildi.

Raporun yazarları tüm bunlara karşın ekosistemleri koruma çabası sayesinde geçen 10 yıllar içinde 48 türün soyunun tükenmekten kurtulduğunu belirterek bunun bir umut işareti olabileceğini değerlendirdi.

2021 yılında Çin’in Kunming kentinde toplanacak olan biyoçeşitlilik uzmanları ve hükümet bakanlarının yeni hedefler belirlemesi bekleniyor.