BİSAM: Metal işçilerinin yüzde 75'i salgında gelir kaybı yaşadı

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin verilerine göre, metal işçilerinin yüzde 75'i Covid-19 sürecinde gelir kaybı yaşadı. Her üç işçiden ikisinin ise tüketici kredisi borcu bulunuyor.

Haber Merkezi

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) 14-24 Mayıs 2020 tarihinde, otomotiv, metal eşya, elektrik-elektronik ve demir-çelik sektörlerinde çalışan, Birleşik Metal İş sendikası üyesi 948 işçi ile yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

BİSAM'ın yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, metal işçilerinin yüzde 75'i Covid-19 sürecinde gelir kaybı yaşadı.

Araştırma kapsamındaki işçilerin yaklaşık dörtte birinin hane halkı geliri 3 bin liranın altında bulunuyor. Geliri 3000-3999 lira arası olanların oranı yüzde 40 ile en geniş kesimi oluşturuyor. Hane halkı geliri 4000-4999 lira arası olanların oranı yüzde 18 düzeyinde bulunuyor. Hane halkı geliri, 5000 lira ve üzeri olanların oranı yüzde 17 seviyesinde belirlendi.

Borcu olmayan işçi neredeyse yok

Araştırma kapsamındaki işçilerin yüzde 92'sinin borcu var. Borçlu kesim içerisinde ise borçlarının kendisini hiç zorlamadığını söyleyenlerin oranı yüzde 3.42 seviyesinde. Buna karşın borçların kendisini çok zorladığını söyleyenlerin oranı yüzde yüzde 56.44'e çıkıyor. Toplamda borçlu olanların yaklaşık yüzde 97'si borçları nedeniyle zorlanmaktadır.

Rapordaki diğer veriler de şöyle:

  • Metal işçisinin yüzde 75'i Covid-19 sürecinde gelir kaybı yaşadı.
  • İşçilerin yüzde 92'si borçlu, her üç işçiden ikisinin tüketici kredisi borcu var.
  • Borçlu işçilerin yüzde 97'si borçlarını öderken zorlanıyor.
  • İşçilerin yarısından fazlası Nisan ayında net gelirini alamadı.
  • Gelir kaybının en büyük nedeni kısa çalışma ödeneği oldu.
  • On işçiden biri kirasını ödeyemedi, iki işçiden birinin borçları arttı.
  • Devletten destek alabilenlerin oranı sadece yüzde 6'da kaldı.
  • İşçilere göre belediyeler sosyal yardım yapabilmeli, siyasal iktidarın belediyelere yönelik tutumu haksız.