Bilgi Üniversitesi çalışanlarından Boğaziçi'ne destek açıklaması

Bilgi Üniversitesi çalışanları Boğaziçi'ne destek açıklaması yaparak 'Boğaziçili arkadaşlarımızın kararlı duruşları hepimize ilham veriyor' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı yapılan eylemler ve destek açıklamaları devam ediyor.

Hakları için mücadele eden Bilgi Üniversitesi çalışanları da "Boğaziçi Üniversitesi'nin Yanındayız" dedi.

Bilgi Üniversitesi çalışanlarının açıklaması şöyle:

"Boğaziçi Üniversitesi'nin Yanındayız

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve çalışanları, üniversite rektörlük görevine, bir kere daha seçmedikleri birinin atanmasına itiraz ediyor ve demokrasi talep ediyor. Üniversitenin bütün bileşenlerinin söz hakkının olduğu katılımcı bir demokrasi yalnız adil yönetim için değil, akademinin özgür ve üretken bir toplumsal birim olarak faaliyet gösterebilmesi için de hayati önem taşıyor. Ancak rektörlük seçimlerinin uzun zamandır artarak devam eden bir biçimde kontrol altına alınmaya çalışılması, Boğaziçi'nin demokratik çoğulculuk içinde kararlaştırdığı ilke ve teamüllerle çelişmekte ve genel anlamda akademik özgürlükleri ve üniversite içi demokrasiyi tehdit etmekte.

YÖK'ün itirazlara cevaben 'atama mevzuata uygundur' mealinde bir açıklama yayınlaması ise buradaki demokrasi sorununun, 12 Eylül askeri rejiminin bakiyesi olan bu kurum tarafından anlaşılmadığını ve tepkilerin ne denli haklı olduğunu ortaya koyuyor. Üniversitelerin nasıl ve kimler tarafından yönetileceğine o üniversiteyi var eden öğrenci ve çalışanlar tarafından karar verilmesi gerektiğine ve buna engel olan kurum ve uygulamaların, tüm toplum için değer üreten bir akademik yaşamın önünde engel oluşturduğuna inanıyoruz. Tam da bu hususta Boğaziçili arkadaşlarımızın kararlı duruşları hepimize ilham veriyor. Bu yüzden Boğaziçi üniversitesi öğrenci ve çalışanlarının yanında olduğumuzun ve taleplerini kendi taleplerimiz olarak gördüğümüzün bilinmesini istiyoruz."