AYM artık her bireysel başvuruyu kabul etmeyeceğini duyurdu

AYM bundan sonra hak ihlali iddiasını 'temellendiremeyen' bireysel başvuruları reddedeceğini açıkladı.

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), "ihlal iddialarını temellendiremediği" gerekçesiyle başvurusunu "kabul edilemez" bulduğu Cemal Günsel kararını örnek göstererek bundan sonra "temellendirilmemiş başvurular" kabul etmeyeceğini açıkladı.

Konuya ilişkin bir bilgilendirme toplantısı düzenleyen AYM yetkilileri, bireysel başvurunun geçerli olabilmesi için hak ihlali iddialarının açıkça temellendirmesi gerekeceğini, açıkça temellendirilmeyen başvurularınsa "kabul edilemez" bulunacağını ifade etti.

DHA'nın aktardığına göre breysel başvurularda bundan önce daha esnek davrandıklarını; ama yeni dönemde kurallarına göre yapılamayan başvuruları doğrudan reddedeceklerini belirten AYM yetkilileri, böylelikle kurallara uygun şekilde yapılmış nitelikli başvurulara daha fazla zaman ayırabileceklerini öne sürdü.

Bireysel başvuruda, daha önce kuralların anlaşılması ve oturması için başvuruları hemen reddetmek yerine kendilerinin dosya eksiklikleri giderdiğini belirten yetkililer, bireysel başvurunun 8 yıldır uygulamada olduğunu ve artık hem avukatlar hem vatandaşlar tarafından başvuru ilkelerinin anlaşıldığını anlattı.

'Başvurucu şikayetini temellendirmek zorunda'

AYM'nin bireysel başvurulara bundan sonra çok daha farklı bakacağını kaydeden yetkililer, bugün açıklanan ve "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasının temellendirilememesi nedeniyle kabul edilemez" bulduğu Cemal Günsel kararının bu tarz başvurularda emsal karar olacağını ifade etti.

AYM'nin bundan sonra "temellendirilmemiş başvuruları" reddine emsal karar olarak göstereceği Cemal Günsel'in başvurusuna ilişkin kararda şöyle denildi

"Anayasa Mahkemesi ancak temellendirilebilmiş bir bireysel başvuruyu inceler. Başvurucuların şikayetlerini hem maddi hem hukuki olarak temellendirme zorunluluğu bulunmaktadır. Maddi dayanaklar yönünden başvurucuların yükümlülüğü şikayetlerine konu temel olay ve olguları açıklamak, bunlara ilişkin delilleri AYM'ye sunmak, hukuki dayanak yönünden yükümlülüğü ise bireysel başvuruya konu temel hak ve özgürlüklerden hangisinin hangi nedenle ihlal edildiğini özü itibarıyla açıklamaktır."

Günsel'in başvurusu

AYM'nin kararında, ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan Cemal Günsel'in, bir mektup ile bir öykü metnini S.Z. isimli bir kişiye göndermek istediğini ancak öykü metninde suçun ve suçlunun övüldüğü gerekçe gösterilerek adı geçen kişiye gönderilmediğini belirttiği ifade edildi. Ayrıca Günsel'in kendi emeğiyle oluşturduğu ve şahsi fikirlerini dile getirdiği öykü metninde suçu ve suçluyu övmediğini, bir yarışmaya katılmak üzere metni arkadaşına gönderdiğini belirttiği; ifade ve haberleşme özgürlüklerinin ihlal edildiğini ileri sürdüğü belirtildi.

Konuyla ilgili bakanlık görüşüne de yer verilen kararda "Bakanlık görüşünde, Disiplin Kurulunun ve derece mahkemelerinin kararlarında yer alan gerekçelerin ilgili ve yeterli olduğu, adaleti ve sağduyuyu hiçe sayan tarzda açık bir keyfîlik içermediği ifade edilmiştir" denildi. AYM başvurucunun hak ihlali iddiasını temellendiremediği gerekçesiyle başvurunun "kabul edilemez" olduğuna karar verdi.