Avrupa Komünist Gençlik Örgütleri’nden TKG öncülüğünde ortak açıklama

Geçtiğimiz haftalarda bir araya gelen Komünist Gençlik Örgütleri, TKG'nin hazırladığı açıklamaya imza atarak ortak mücadeleyi yükselteceklerini ilan etti.

Haber Merkezi

Ekim Devrimi’nin 103. yıldönümünde 6 Kasım'da online olarak bir araya gelen Komünist Gençlik Örgütleri, Avrupa’da pandeminin gençliğe etkilerini ve bu süreçteki mücadele deneyimlerini paylaşmıştı. Avrupa’da “güçlü ekonomileriyle” tanınan emperyalist merkezlerin dahi halk düşmanı politikalarla emekçilerin yoksullaşmasını sağladığı ve özel sağlık sistemiyle salgına çare bulamadığı vurgularını öne çıkartan toplantıda 17 farklı ülkeden 20 Komünist Gençlik Örgütü, gençliğe dair sorunların ortak olduğuna işaret etmişti.

Türkiye Komünist Gençliği’nin (TKG) hazırladığı açıklamayı imzalayan örgütler, sosyalizmin mevcut insani ve ekonomik krizi aşmaktaki tek yol olduğuna inandıklarının altını çizdi.

Yapılan açıklamanın ve imzacı listesinin tamamı şöyle:

Gençlik Pandemi ve Kapitalizme Karşı Yaşam Savaşı Veriyor: Ya Sosyalizm Ya Barbarlık!

Avrupa’dan 20 Komünist Gençlik Örgütü, Büyük Ekim Devrimi’nin 103. Yıl dönümünde, COVID-19 pandemisi sürecinde gençlik mücadelesine dair görüşlerini ve deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya geldi.

Pandeminin başından beri dünyanın dört bir yanında emekçiler haklarına dönük saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Sağlık hizmetlerine ulaşım hakkı, kamusal sağlık hizmeti yerine özel sektörü destekleyen kapitalist hükümetlerce tahrip ediliyor. Plansızlık ve devlet okullarına yapılan bütçe kesintileri nedeniyle özel eğitimin öne çıkarılmasıyla eğitim hakları ellerinden alınıyor. Barınmaya, kültüre ve spora erişme hakları benzer saldırılara maruz kalıyor. Bu sorunlar yeni değil ve COVID-19 ile ortaya çıkmadı. Zaten ciddi boyuta ulaşmış olan sorunlar, pandemi sayesinde çok daha açık ve görünür hâle geldi.

Kapitalist ülkeler, yurttaşlarına sağlıklı ve insani bir yaşam için gerekli koşulları sunamazken, devrimden beri neredeyse 62 yıldır ABD ablukasına maruz kalan Küba’nın başarısı, mücadelemize umut vermekte.

Avrupa’daki Komünist Gençlik Örgütleri, salgının patlak vermesiyle hükümetlerin uygulamaya koyduğu halk düşmanı politikalara karşı mücadele etmektedir ve salgın bahanesiyle sömürüyü şiddetlendirmek üzere yapılan bu saldırıları kınamaktadır. İşçi sınıfına ve gençliğe dayatılan çıkmazı reddediyoruz: Sağlıksız koşullarda çalıştırılmak ya da işsizler ordusuna katılarak açlık çekmek. Talebimiz devlet bütçesinin kapitalist tekelleri doyurmak için değil, işçi sınıfının ve gençlerin güncel ihtiyaçları için kullanılmasıdır. Gençliği, burjuvazinin ekonomik krizi işçi sınıfının sırtına yüklemeye çalışmasına karşı ayağa kalkmaya çağırıyoruz.

Ekim Devrimi’nin yıldönümünde ve şiddetli bir salgının ortasında, emperyalist ülkeler arası rekabet gittikçe derinleşirken, aşağıda imzası bulunun Komünist Gençlik Örgütleri dayanışmayı yükseltecek ve insanlığı bugünkü ekonomik ve insani krizden kurtaracak tek yolun sosyalizm olduğu kararlılığıyla mücadeleye devam edecektir.

Hırvatistan Sosyalist İşçi Partisi Gençliği
Birleşik Demokratik Gençlik Örgütü - EDON, Kıbrıs
Komünist Gençlik Birliği - KSM, Çek Cumhuriyeti
Fransa Genç Komünistler Hareketi - MJCF
Sosyalist Alman İşçi Gençliği - SDAJ
Yunanistan Komünist Gençliği – KNE
Britanya Genç Komünist Birliği
Connolly Gençlik Hareketi - CYM, İrlanda
Komünist Gençlik Cephesi - FGC, İtalya
Genç Komünistler Hareketi - CJB, Hollanda
Portekiz Komünist Gençliği – JCP
Sosyalist Gençlik Birliği – UTS, Romanya
Rusya Federasyonu Leninist Komünist Gençlik Birliği - LKSM RF
Devrimci Komünist Gençlik Birliği (Bolşevik) – RKSMb Rusya
Yugoslavya Genç Komünist Birliği - SKOJ, Sırbistan
Genç Komünistler Kolektifi - CJC, İspanya
İspanya Komünist Gençlik Birliği - UJCE
Katalonya Komünist Gençliği - JCC
Türkiye Komünist Gençliği - TKG