'Aşıda patente hayır' çağrısına katılan imzacı parti sayısı 62'ye çıktı

TKP'nin girişimiyle komünist partilerin başlattığı 'aşıda patente hayır' kampanyasına imza atan komünist ve işçi partisi sayısı 62'ye ulaştı.

Haber Merkezi

Dünya komünist ve işçi partilerinin Covid-19 aşılarını ilgilendiren patentler ile ilgili bir başlattığı çalışmaya katkı koyan imzacıların sayısı 60'ı geçti. TKP’nin önerisi ile bir grup parti aşıda patentin kalkması yönünde ortak bir deklarasyonu imzaya geçtiğimiz ay açmışlardı.

"Aşıda patente hayır!" başlığını taşıyan açıklama tekellerin aşılar üzerindeki "fikri mülkiyet hakları"nın, kâr elde etme amacıyla yaygın bağışıklama sağlanmasının önüne geçen bir nitelikte olduğuna vurgu yapıyor. "Aşı ve tedaviler ile ilgili tüm bilgiler uluslararası bilimsel örgütlere şeffaf olarak sunulmalı, bu konuda hiçbir spekülasyona yer verilmemelidir" denilen ortak açıklama toplamda on üç partinin katılımıyla imzaya açıldı. Covid-19 pandemisi bir yılı aşmış ve aşı uygulamasının başlamasının üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen tüm dünyada tam aşılanmış bireylerin oranının %2'nin biraz üzerinde olması bu çağrının hayati bir anlam ifade ettiğini ortaya koydu.

Covid-19 pandemisi bir yılı aşmış ve aşı uygulamasının başlamasının üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen tüm dünyada tam aşılanmış bireylerin oranının yüzde 2'nin biraz üzerinde olması bu çağrının hayati bir anlam ifade ettiğini ortaya koydu.

Bugün kamuoyuna duyurulan ve imzaya açılan açıklamanın tam metni aşağıdaki gibi:

AŞIDA PATENTE HAYIR!

COVID-19 pandemisi bir yılı aşkın süredir büyük bir trajediye yol açmıştır. Bu süre içinde birçok ülkede milyonlarca emekçi hastalığı geçirmiş, işini, sağlığını ya da hayatını kaybetmiştir. Diğer yandan, aynı süre içinde gıda, dezenfektan, maske, ve son olarak da aşı gibi zorunlu ihtiyaçların üretimini gerçekleştirmiş olan bazı şirketler ise dünyanın en zenginleri arasına girebilmiştir. Sermaye sınıfı pandemiyi emekçilerin daha fazla sömürülmesi, daha fazla kâr elde edebilmek için bir fırsata çevirmiştir.

2020’nin son aylarında uygulanmaya başlanan çeşitli aşılar özel şirketler, yani ilaç tekelleri tarafından geliştirilmiştir. Aşıların klinik etkinliği ve uygulama süresi ile ilgili belli düzeyde bilgi edinilmiş durumdadır. Bazı aşıların yan etkiler nedeniyle uygulaması dikkatli bir şekilde yapılsa da pandemi ile mücadelede etkin bir katkıları olduğu açıktır. Ancak ilk aşının uygulandığı günden bugüne dünya nüfusunun yalnızca yaklaşık %2.16’sı aşılanabilmiştir.

Bulaşıcı hastalıklara karşı temel mücadele yöntemi yaygın, hızlı ve etkili bağışıklamadır. 21. yüzyılda kapitalizm, COVID-19 pandemisi gibi tüm dünyayı etkileyen bir bulaşıcı hastalık için bu basit formülü uygulamakta aciz kalmıştır. Bu durumun nedenleri bellidir: Tüm aşı geliştirme çalışmaları kamusal fonlarla ve binlerce bilim insanın emeğiyle mümkün olmuş; ancak nihai ürüne kapitalist iktidarlarda ilaç tekelleri fikri mülkiyet adı altında el koymuştur. Aşı üretimi belli sayıda ülkede yapılabilmektedir. En güçlü emperyalist ülkeler üretilmiş ve üretilecek olan aşı stoğu üzerinde ihtiyaçlarının çok ötesinde sözleşmeler yaparken, ekonomik olarak az gelişmiş durumda olan onlarca ülke, belirsiz bir gelecekte ve nüfusun çok az bir bölümünü aşılayabilecek kadar aşı temin edebilecektir. Bu, o ülkelerdeki yurttaşların önlenebilir bir nedenle ölmelerine göz yummaktır.

Bulaşıcı hastalıklar için en tehlikeli olan ise toplumun çok az bir bölümünün aşılanması ve bu sayede virüsün evrimleşerek daha ileri formlar kazanmasının insan eliyle kolaylaştırılmasıdır. Şu anda tam olarak bu yaşanmaktadır.

COVID-19 pandemisi dünyadan bir seferde yok olmayacaktır. Dahası, kapitalizmin yarattığı toplumsal ve çevresel koşullar bu gibi salgın hastalıkların insanlığın karşısına başka şekillerde tekrar çıkabileceğine işaret etmektedir. Kaldı ki COVID-19 pandemisi de virüsü hedef alan etkili bir tedavi bulununcaya ya da tüm dünya nüfusu hızlı bir şekilde aşılanıncaya kadar sürecek ve iyi ihtimalle insanlık morbidite ve mortalitesi azalmış şekilde koronavirüs ile birlikte yaşamaya devam edecektir. Dolayısıyla enfeksiyon hastalıklarına karşı aşı ve tedavilere öncelik verilmesi emekçi halkın ortak çıkarınadır.

Patent ya da fikri mülkiyet hakkı, aşı üretimini hızlandıran değil, tam tersine insanların bağışıklanmasını yavaşlatan bir etkide bulunmuştur.

Toplum sağlığını ilgilendiren hiçbir konu tekellerin kâr hırsının ve rekabetlerinin insafına bırakılamaz.

Dayanışma ve işbirliği eylemlerini ve bazı ülkelerce gösterilen çabayı dikkate alan ve bunlara değer veren komünist ve işçi partileri olarak ortak çağrımızdır:

 • Kullanılmakta ve geliştirilmekte olan tüm COVID-19 aşıları ve tedavi formülasyonları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı, yani patentler, kaldırılmalıdır. Bunun için tüm ülkelerde gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Üretim, dağıtım ve uygulama tamamen kamusal olanaklarla ve kamunun müdahalesinde sürmelidir. Halk sağlığı sistemleri derhal genişletilmeli ve güçlendirilmelidir.
 • Aşı ve tedaviler ile ilgili tüm bilgiler uluslararası bilimsel örgütlere şeffaf olarak sunulmalı, bu konuda hiçbir spekülasyona yer verilmemelidir. Bu alandaki araştırmalar rekabet değil dayanışma ilkesiyle, uluslararası alanda işbirliği ile sürdürülmelidir.
 • Aşı karşıtlığı ve bilimsel olmayan bilgilerle dezenformasyon yapmaya karşı kararlı bir tavır gösterilmelidir.

Sağlığın korunması için halkın mücadeleyi güçlendirmeye ihtiyacı vardır. Kâr hırsı ile insanların yaşamlarını kurban eden tekellere hep birlikte karşı duralım!

İmzacılar:
 1. ABD Komünist Partisi
 2. Avustralya Komünist Partisi
 3. Avusturya İşçi Partisi (PdA)
 4. El Minbar-Bahreyn
 5. Bangladeş Komünist Partisi
 6. Belçika Komünist Partisi
 7. Brezilya Komünist Partisi
 8. Brezilya Komünist Partisi - PCdoB
 9. Bohemya ve Moravya Komünist Partisi, Çekya
 10. Bulgaristan Komünistler Birliği
 11. Danimarka'da Komünist Parti
 12. Fransız Komünist Partisi
 13. Alman Komünist Partisi
 14. Yunanistan Komünist Partisi
 15. Macar İşçilerin Partisi
 16. Hindistan Komünist Partisi (Marksist)
 17. Hindistan Komünist Partisi
 18. Kürdistan-Irak Komünist Partisi
 19. TUDEH - İran
 20. Britanya Komünist Partisi
 21. Britanya'nın Yeni Komünist Partisi
 22. İrlanda Komünist Partisi
 23. İrlanda İşçi Partisi
 24. Komünist Parti (İsviçre)
 25. Komünist Parti (İtalya)
 26. Fronte Comunista (İtalya)
 27. Kanada Komünist Partisi
 28. AKEL, Kıbrıs
 29. Kazakistan Sosyalist Hareketi
 30. Letonya Sosyalist Partisi
 31. Lüksemburg Komünist Partisi
 32. Madagaskar Bağımsızlık Kongresi Partisi (AKFM)
 33. Malta Komünist Partisi
 34. Meksika Komünist Partisi
 35. Hollanda Yeni Komünist Partisi
 36. Norveç Komünist Partisi
 37. Pakistan Komünist Partisi
 38. Filistin Komünist Partisi
 39. Filistin Halk Partisi
 40. Paraguay Komünist Partisi
 41. Filipin Komünist Partisi [PKP -1930]
 42. Portekiz Komünist Partisi
 43. Romanya Sosyalist Partisi
 44. Rusya Komünist İşçi Partisi - Sovyetler Birliği Komünist Partisi
 45. Sovyetler Birliği Komünist Partisi
 46. Rusya Federasyonu Komünist Partisi
 47. Yeni Yugoslavya Komünist Partisi
 48. Sırbistan Komünistleri
 49. Güney Afrika Komünist Partisi
 50. İspanya Halkları Komünist Partisi (PCPE)
 51. İspanya İşçileri Komünist Partisi (PCTE)
 52. İspanya Komünist Partisi
 53. Galiçya Halk Birliği
 54. Katalonya Komünistleri
 55. Sri Lanka Komünist Partisi
 56. Sudan Komünist Partisi
 57. Svaziland Komünist Partisi
 58. İsveç Komünist Partisi
 59. Türkiye Komünist Partisi
 60. Ukrayna Komünist Partisi
 61. Ukrayna Komünistler Birliği
 62. Venezuela Komünist Partisi