Anayasa Mahkemesi, belediye başkanlarının meclis kararlarını yargıya taşıma yetkisine vize verdi

Anayasa Mahkemesi, belediye başkanlarının belediye meclisinde alınan kararları yargıya taşıma yetkisinin iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), belediye başkanlarının belediye meclisi kararlarına karşı iptal davası açma yetkisinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladı. AYM iptal talebini oybirliğiyle reddetti.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Tekirdağ İdare Mahkemesi, Belediye Kanunu’nun 23. maddesindeki “belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir" hükmünün iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Yüksek Mahkeme bu başvuruyu esastan karara bağladı. Mahkemenin iptal talebi oybirliğiyle reddedildi. AYM’nin bu kararı sonrası belediye başkanlarının Meclis kararlarına karşı yargı yoluna başvurma yetkisi devam edecek.

Konuyla ilgili Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nden de bir karar çıktı. Mahkeme, belediye başkanlarınca açılan bu tür davalarda, belediye tüzel kişiliğini Meclis 1. Başkan Vekilinin ya da görevlendireceği bir avukatın temsil etmesine karar verdi. Kararda; hem davacı hem de davalının belediye başkanı olmasının, her iki sıfatın birleşmesine yol açtığı vurgulandı.