Adana’daki termik santral inşaatının ÇED raporuna aykırı ilerlediği ortaya çıktı

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde inşaatı devam eden Hunutlu Termik Santrali’inin ÇED raporuna aykırı ilerlediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Adana’da inşaatı devam eden Hunutlu Termik Santrali’nin projesinde yapılan değişikliklerin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu’nda yer almadığı söylendi. 

Doğu Akdeniz Çevre Platformu tarafından yapılan açıklamada, santralin baca tasarımında değişiklik yapıldığı, yeni tasarımda bacanın soğutma kulesi içine alındığı belirtildi. ÇED raporunun santral projesinde yapılan en küçük değişiklikle bile geçersiz kaldığını dile getiren platform üyeleri, sürecin yeniden başlaması gerektiğini dile getirdi.

İklim Haber isimli sitede yer alan habere göre, Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) tarafından yapılan analizi kamuoyuyla paylaşan Doğu Akdeniz Çevre Platformu’nun sözcüsü Dr. Sadun Bölükbaşı şunları söyledi: "Tesisle ilgili yapılan bir haberle Hunutlu Termik Santrali’nin bacasının soğutma kulesi içine alındığını öğrendik; şirket bu değişiklikle hava kirletici emisyonların azaltıldığı ve Hunutlu’nun Türkiye’nin ‘İlk bacasız termik santrali olacağını’ iddia etse de çalışmalarımıza göre bu argüman geçerli değil. CREA’nın yaptığı çalışmaya göre yeni baca ile sağlık etkileri azalmıyor hatta bir miktar artış bile söz konusu. Ayrıca bacaların soğutma kulesinin içerisine alınması hava kirletici ikincil partikül maddelerin miktarını artırabilir ve hava kirletici emisyonlar çok daha geniş bir alana yayılabilir."

Bölükbaşı, “Onanan ÇED raporunda böyle bir çalışma ve modelleme yer almadığı için hava kirliliğinin ne kadar alanı nasıl etkileyeceği ve ne gibi sağlık etkilerine neden olacağı bilinmiyor. Bu değişiklik nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulunduk ve yeni bir ÇED raporu hazırlanana kadar santral inşaatının durdurulmasını talep ettik” dedi.

İnşaat devam ederken imar planı değişti

Açıklamada ayrıca inşaat devam ederken santrale ait imar planlarının yeniden değiştirildiği belirtildi. Dr. Sadun Bölükbaşı “Plan değişikliğinde santralin su alma ve su deşarj yapıları iptal edilmiş görünüyor. Bu şartlar altında soğutmayı gerçekleştirebilmek için santralin nereden su temin edeceği belli değil. Termik santral gibi etkileri sadece bulunduğu yörede değil, çok daha geniş bir bölgede hava, su ve toprakta hissedilen bir tesisin, bu şekilde plansız ve kuralsız şekilde ilerlemesi endişe verici” diye konuştu.

Termik santral için daha önce yapılan imar planı revizyonlarının iptali için açılan davanın bilirkişi raporunu paylaşan Platform, bilirkişi raporunun; santralin imar planlarının İskenderun Körfezi Bütünleşik Kıyı Alanları Planı ve Mersin-Adana Bölgesi Çevre Düzeni planlarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu ortaya çıkardığını, ÇED raporunda koruma için belirtilen tedbirlerin ise gerçekçi ve mümkün olmadığını ortaya koyduğunu hatırlattı.